EĞİTMENLERE YÖNELİK DİRENÇLİLİK EĞİTİMİ (TOT) MODÜL II: STRATEJİLER VE EYLEMLER

Dirençlilik Öğrenme Modülü’nün ilk cildi olan Dirençli Yönetişimi ve Kalkınmanın Temelleri’nin ardından, UCLG, Modül’ün Stratejiler ve Eylemler konulu ikinci cildini hazırladı. Bu kapsamda, UCLG Learning ekibi, ikinci Dirençlilik Öğrenme Modülü’ne ilişkin eğitimin kolaylaştırılması amacıyla 30-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında farklı teşkilatlara yönelik 2 günlük bir çalıştay düzenledi. Çalıştay, UCLG-ASPAC, MEWA, Avrasya, Afrika, Avrupa, CUF ve LCP temsilcileri için gerçekleştirildi. Çevrimiçi oturumlar, melez bir ders anlatımı yöntemi, etkileşimli alıştırmalar ve öğrenme oyunları ile dirençli kentler, bölgeler ve metropol alanlar kurma amacıyla pratik stratejiler ve eylemlere odaklandı.

Çalıştay, kapasite geliştirme ve çalıştayların kolaylaştırılmasında etkin olarak yer alan bölüm temsilcileri için tasarlandı. Eğitimin birincil amacı, temsilcilerin Dirençlilik Öğrenme Modülü’ne ve onun içeriğine aşina olmalarını ve böylece, kendi bölgelerinde, hedefledikleri üye kentler ve belediye çalışanlarına yönelik çalıştaylar düzenlemelerini ve uyarlamalarını sağlamaktır. Bu eğitimcilerin eğitimi toplantısı, salgın ve seyahat kısıtlamaları göz önüne alınarak çevrim içi bir formata uyarlandı. Bununla birlikte, işleyişin son derece verimli hareketli olması, toplantıyı herkes için dikkate değer bir deneyime dönüştürdü.

Modülün birinci cildinin yanı sıra ikinci cildi de Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) tarafından, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) ve Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi (UNDRR) ile ortaklaşa ve UCLG bölge teşkilatları ve UCLG Bölgesel Kriz Önleme ve Yönetimi Görev Gücü’nün desteğiyle geliştirilmiştir. Modül, farkındalık artırmadan somut dirençlilik oluşturma politikalarına ve eylemlerini geçişi destekleyen Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) girişiminin önemli bir aracıdır.

Çalıştay, katılımcıların modül ile ilgili bilgi edinme ve modülü kendi yerel bağlamlarına uyarlama konusunda üstdüzeyde ilgi ve katılım göstermesi nedeniyle oldukça başarılı oldu.

Comments are disabled