ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ AMMAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (GCoM), UCLG ve Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) tarafından yürütülen Küresel-Bölgesel Koordinasyon Projesi çerçevesinde UCLG-MEWA tarafından organize edilen ve Amman Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Entegre Su Kaynakları Yönetimi Eğitimi, 30-31 Mart tarihlerinde düzenlendi.

“Küresel-Bölgesel Koordinasyon Projesi” (Global-Regional Coordination Project), UCLG, GCoM, ICLEI Dünya Sekretaryaları tarafından, iklim çalışmaları yürüten kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirmek ve GCoM’un çalışmalarında yerelin ağırlığını artırmak amacıyla 2020 yılında başlatıldı. Bu proje kapsamında, UCLG teşkilatları ve ICLEI ofisleri tarafından iklim değişikliğine yönelik bölgesel ihtiyaçların ve önceliklerin tespit edileceği küresel bir haritalandırma çalışması yürütüldü.

Bu çerçevede, UCLG-MEWA, Orta Doğu ve Batı Asya’daki iklim önceliklerini, stratejilerini, politikalarını ve teknik destek ihtiyaçlarını belirlemek için hükümet, yerel yönetim, dernek ve STK temsilcilerinin katılımıyla “Daha Temiz ve Daha Yeşil İyileşme: COVID Sonrası Dönemde İklim Öncelikleri” başlıklı bölgesel bir istişare etkinliğini gerçekleştirdi. İstişare sonucunda alınan geri bildirimler, MEWA bölgesindeki yerel iklim eylemi için siyasi ve teknik önceliklerin bölgesel bir haritasının çıkarılmasına öncülük etti. MEWA bölgesi için belirlenen teknik önceliklerden biri, bölgedeki su kıtlığının üstesinden gelmek için politikalar ve uygulama araçları geliştirmekti.

Bu bağlamda UCLG-MEWA, bölgede yerel yönetimlerin iklim eylemiyle ilgili teknik kapasitelerini geliştirmek, şehirleri hafifletme ve uyum eylemlerine teşvik etmek ve yerel yönetimler ile diğer paydaşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi etkinlik planladı.

Bu etkinliklerden biri olarak planlanan Entegre Su Kaynakları Yönetimi Eğitimi, 8 Filistin ve 5 Ürdün belediyesinden, şehirlerindeki su yönetiminden sorumlu 18 katılımcı ile gerçekleştirildi. İlk gününde entegre su kaynakları yönetimi hakkında temel kavramların, strateji, planlar ve fırsatların tartışıldığı etkinlikte, Filistin ve Ürdün özelinde bölgedeki iyi uygulamalar ve uygulanabilirlik tartışmaları yapıldı. Etkinlikte UCLG-MEWA Uluslararası Teşkilatlarla İlişkiler Koordinatörü Bükre Türksoy ve Proje Sorumlusu Reem Abusamra’nın UCLG-MEWA’nın etkinlikleri ve GCoM üzerine sunum yaparken, Prof. Radwan Al Weslah, katılımcılara Filistin ve Ürdün özelinde entegre su kaynakları yönetiminin temel özelliklerini ve boyutlarını anlattı.

Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar Amman’da bulunan Ain Ghazal Atık Su Arıtma Tesisine ziyaret gerçekleştirdi. Günün devamında ise Japonya hükümeti tarafından fonlanan ve UN-Habitat tarafından yürütülen, Amman’daki ani sel riskini azaltmayı amaçlayan Al Zohour Yeşil Üçgeni – Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Pilot Projesi’ni ziyaret edilerek proje hakkında bilgi alındı. 

 

Comments are disabled