I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu, 18-19 Ekim 2017