“İstanbul Kadın İstihdam ve Girişimcilik Merkezi Projesi Açılış Programı”