UCLG 6. DÜNYA KONGRESİ YEREL VE BÖLGESEL LİDERLER ZİRVESİ ADAYLIK ÇAĞRISI