UCLG-MEWA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTISI