ÇEVRE KOMİTESİ TOPLANTISI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER FORUMU YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ


UCLG MEWA Çevre Komitesi Toplantısı’nın ilk toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 
Toplantı Malatya Çevre Deklarasyonu’nun görüşülmesi ve komite başkanlık seçiminin yapılması, faaliyet programının görüşülmesi, ikinci çevre komitesi toplantısı için ev sahibi kentin seçilmesi gibi 4 gündem maddesinin tartışılması ve onaylanması ile tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi komitenin Başkanlığına seçilirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi komitenin Eş-Başkanlığına seçildiler. Bir sonraki toplantının da bu doğrultuda İstanbul’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Malatya Çevre Deklarasyonu’na üyelerin ve diğer belediye mensuplarının değerli öneri ve talepleri dikkate alınarak son hali verildi. Mevcut faaliyet programı üyelerin önerisine sunuldu ve kabul edildi. Büyükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Abdülhamit Pehlivan ise COP 21’e gitmeden önce TBB öncülüğünde delegasyon olarak bir araya gelinmesi ve İklim Değişikliği Konferansı’na ilişkin önemli noktalarda bilgilendirme yapılması önerisini sundu. Geçtiğimiz Aralık ayında kurulmuş olan UCLG-MEWA Çevre Komitesi, 8 olan üye sayısını yeni gelen eş-başkanlarla birlikte 10’a yükseltmiş oldu. Çevre Komitesi bundan sonraki çalışmalarını ağırlıklı olarak iklim değişikliği ve HABITAT III hazırlıkları çerçevesinde yürütecektir.

Sürdürülebilir Kentler Forumu Malatya Deklarasyonu’nun Beyanı ile Son Buldu
UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’na ek olarak yapılan UCLG-MEWA Çevre Komitesi toplantısının bir sonraki gününde Sürdürülebilir Kentler Forumu gerçekleştirildi. Bu forum kapsamında yerel yönetimler için faydalı olacağı düşünülen 4 oturum düzenlendi.  Önemli Sivil Toplum Kuruluşları ile yerel yönetimler buluşturularak, yeni vizyonların oluşturulması için fırsat sunulmuş oldu. Sürdürülebilir yaşamın tartışıldığı ilk oturuma değerli akademisyen Prof. Dr. Levent KURNAZ’ın moderatörlük yaptı. Dünya Bankası Türkiye Ofisi’nden Mustafa Uğur ALVER, REC Türkiye’den Pınar AKPINAR, Arap Kentleri Teşkilatı(ATO)’dan Ghassan SAMMAN ve EMBARQ Türkiye’den Güneş YERLİ’nin konuşmacı olarak yer aldığı oturumda; sürdürülebilirlik adına etkili çalışmalar yürüten bu kurumların, yerel yönetimlere yönelik ne gibi çalışmalar gerçekleştirdikleri konuşuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Compact of Mayors’ı imzalıyor!
Sürdürülebilir Kentler Forumu’nun ikinci oturumu, değerli akademisyen Prof. Dr. Gökhan ORHAN’ın  moderatörlüğünde iklim konusu tartışılarak gerçekleştirildi. Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın iklim değişikliğine temel bir giriş yapmasının ardından, Türkiye’de iklim konusunda ciddi çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan İstanbul ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri sunumlarını gerçekleştirdiler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel KIRAÇ, İklim Eylem Planı üzerine bir sunum yaparak, karbon emisyonu azaltımı hedeflerini paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol ise İklim Eylem Planı hazırlıkları içerisinde olduklarını ve COP 21 öncesi Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi(Compact of Mayors)’ne taahhütte bulunmayı düşündüklerini dile getirdi. 
Kentsel tarım ve gıda güvenliğinin tartışıldığı üçüncü oturumda; Kentsel Tarım ve Gıda Güvenliği Araştırma Merkezleri(The Ruaf Foundation)’nden Rene van Veenheuizen’ın kent bahçeleri ve tarım alanlarıyla ilgili uyguladıkları projeleri paylaşmasının ardından, Seferihisar Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Berfin ÇELİKKOL UZUN, Yavaş Şehir (cittaslow) hareketini anlatarak, küçük bir ilçede çok büyük işler başarabildiklerini dinleyicilere aktardı. Ziraat Odası Malatya Şubesi Başkanı Fevzi ÇİÇEK ise bölgenin tarımsal durumuna ilişkin genel bir çerçeve çizerek, kentleşme sürecinde tarım alanlarımızı koruma altına almamız gerektiğini vurguladı. Son olarak Çanakkale Kent Konseyi’nden Ali Aydın ÇALIDAĞ, Kaz Dağları’na ilişkin hazırladıkları kısa filmi paylaşarak, Kaz Dağları’nın korunmasına ilişkin verdikleri mücadeleyi ifade etti.
Sürdürülebilir atık yönetiminin tartışıldığı son oturumda ise moderatörlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Alican Bozkurt üstlendi. Oturumda; Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Recep AYDOĞDU, İSTAÇ’tan Mevlüt Fatih PEKER ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Serkan HANGÜN yer aldı. İyi uygulamalardan mevzuattaki sıkıntılara kadar geniş bir tartışma yelpazesi ortaya koyan bu oturumun ardından UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet DUMAN ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR kapanış konuşmalarını yaptılar.
Malatya’da gerçekleştirilen toplantıların en önemli sonuçlarından biri olan Malatya Çevre Deklarasyonu kabul edildi. Bu aynı zamanda Çevre Komitesi’nin ileriki çalışmalarını da belirleyecek ve temelini oluşturacak bir rehber yerine geçiyor.

SUNUMLAR

AB Delagasyonu- Andreea schmidt.pdf

CDP -Juliette Daniels.pptx

EMBAQTR_Güneş Yerli_Malatya.pptx

Gaziantep B.B. çevre sunumu – Fatma ŞAHİN.pdf

Gaziantep İklim Eylem Planı- Emel Kıraç.ppt

İBB iklim_sunum- fatih erol.ppt

KONYA B.ŞEHİR BELEDİYESİ-Recep Aydoğdu.ppt

Malatya Büyükşehir bld.- ARİF EMECEN.pptx

RECTurkiyeSunumu_PinarAkpinar.pptx

RUAF – Rene van Veenheuizen.pptx

Sustainable Development thru Cities- mustafa alver.pptx

Seferihisar – Berfin ÇELİKKOL UZUN.pptx

Şehir ve TARIM-fevzi çiçek.pptx

uclg-Sunum_İSTAC- mevlt fatih paker.pptx

Malatya Entegre Çevre Projesi Sunumu

Comments are disabled