ÇEVRESEL VERİLER WEBİNARI


UCLG-MEWA Çevre Komitesi, Carbon Disclosure Project (CDP) ve Local Governments for Sustainability (ICLEI) ortaklığında 23 Haziran 2020’de gerçekleştirilen “Çevresel Veriler Neden Ölçülmeli, İzlenmeli ve Yönetilmeli?” konulu webinarda yerel yönetimlerde veri temelli iklim eylemi ele alındı. Webinara UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, ICLEI Sürdürülebilir Kaynaklar, İklim ve Dirençlilik Koordinatörü Giorgia Rambelli, CDP’den Birleşik Krallık Kıdemli Veri ve Analiz Görevlisi Arminel Lovell ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Uzmanı Çağlar Tükel panelist olarak katılım sağladı.

Webinarda, kentsel düzeyde iklim eylemi için veri temelli karar vermenin önemi ele alındı. Webinar boyunca CDP-ICLEI tarafından, birleşik raporlama sistemi aracılığıyla veri raporlamanın faydaları katılımcılarla paylaşıldı. Yapılan sunumlarda, raporlama sürecinin, şehirlerin çevresel etkilerini anlamaları ve iklim eylemindeki ilerlemelerini birbiriyle karşılaştırmaları için bir araç olarak kullanılabileceği ifade edildi. Raporlama için gerekli olan anketin yanıtlama sürecinin, uluslararası topluluğa da önemli bir mesaj göndermekte ve şehirlerin CDP, ICLEI ve ortaklarımız aracılığıyla çok çeşitli kaynaklara ve fırsatlara erişmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’daki farklı bölgelerden yerel yönetimlerin katılımı ile gerçekleştirilen webinar, panelist sunumlarının tamamlanmasından sonra soru-cevap ve kaynak paylaşımı ile tamamlandı.

 

Comments are disabled