EXPO HERITAGE İSTANBUL 2019 FUARI ve KONFERANSI


HERITAGE İSTANBUL Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı 11-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Tg Expo organizatörlüğünde ve Cultural Heritage Platforms ile KOSGEB işbirliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlik;  tarih ve sanat varlığının korunması, saklanması ve gelecek yıllara aktarılmasına yönelik çalışan kurum ve kuruluşlar ile sektörle ilgili tedarikçileri bir araya getirmeyi hedeflemekteydi.  15 ayrı ülkeden katılımcının olduğu etkinlikte,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi UCLG-MEWA üyeleri de yer almaktaydı. UCLG-MEWA Kültür Komitesi tarafından takip edilen program, Heritage projeleri yaratıcısı ve yöneticisi Osman Murat Akan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Akabinde, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başta olmak üzere, T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri de yerel ve bölgesel deneyimlerini aktaran açılış konuşmalarını yaptılar.

Etkinliğin ikinci gününde öne çıkan paneller arasında, “Türk Dünyası Kültürel Mirası Paneli”, “ICOMOS Türkiye Paneli” ve “Müze Yöneticileri Paneli” yer aldı. Bu oturumlarda özellikle yeni keşfedilen eserlerin bilgisi paylaşıldı ve sürdürülebilir müzecilik çalışmalarının hem yerel yönetimler için hem de tüm bölge için önemine dikkat çekildi.

Etkinliğin son günü ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı oturumu ile başladı. Koruma çalışmalarının, değişen kültürel miras ve koleksiyon algısı ile bu doğrultuda gerçekleşen restorasyonlara dair bilgiler aktarıldı. “Somut Olmayan Kültürel Miras”ın da konuşulduğu toplantıda UCLG-MEWA üyelerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yönettiği ve Kocaeli Üniversitesi’nin katkı sunduğu “Kocaeli İli Kültürel Miras Çalışmaları Paneli” gerçekleşti.   Toplamda 23 oturumdan oluşan konferansta fuar ve atölyeler de yapıldı. 2018 yılında gerçekleşen Expo Heritage’ın tematik başlıklarından biri BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde Kültürel ve Doğal Miras olmuştu.  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden, “sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları”nı konu alan Hedef 11’in alt hedefleri arasında da kültürel mirasın korunması yer alıyor. Bu kapsamda dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının artırılması alt hedefi doğrultusunda yerel yönetimlere de büyük bir rol düşmektedir. Etkinliğin de bu manada farkındalık artırması amaçlanıyor.   Toplantının bir sonraki adımını ise Heritage Turquoise ve Heritage Middle East etkinleri oluşturacaktır.  Heritage Middle East etkinliğinde,  UCLG-MEWA’nın da ortaklardan biri olması bekleniyor. 

Comments are disabled