FATİH VLR DANIŞMA KURULU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ


Fatih Belediyesi tarafından hazırlanacak Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR) için Danışma Kurulu toplantısı 1 Şubat’ta İstanbul Fatih Belediyesi Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi ve UCLG-MEWA’nın ortaklaşa düzenlediği toplantıya UNDP, UN-Habitat ve Yerel Yönetim Birliklerinden temsilciler katıldı. Toplantının amacı, Fatih Belediyesi’nin VLR hazırlamada şimdiye kadar olan ilerlemesini incelemek, metodolojisi ve tematik alanları noktasında tartışma yürütmek ve Fatih Belediyesi VLR raporunu “nasıl daha iyi bir hale getiririz” sorusuna yanıt aramaktı.

UCLG Dünya Teşkilatı’nın kolaylaştırıcılığında artık yerel yönetimlerin de VLR Raporları üzerinden temsil edildiği Üst Düzey Siyasi Forum’da (HLPF) bölgesel temsil gücünü artırmak isteyen UCLG-MEWA, bu doğrultuda bölgenin ilk VLR raporlarını hazırlayan Sultanbeyli, Karatay ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri’nin ardından Fatih Belediyesi ile bu çalışmayı yürütecektir. Fatih Belediyesi ile birim amirlerine yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmasının ardından farklı sektör temsilcilerinin bir araya geldiği bir Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman toplantıda yaptığı konuşmada, Fatih’in sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin ve hatta MEWA Bölgesi’nin en önemli şehir merkezlerinden biri olduğunu ve kendi faaliyetlerine, küresel gündemler gözlüğüyle bakması anlamına gelecek olan Gönüllü Yerel Değerlendirme’yi yazma sürecine başlamasının, bölgemizdeki diğer şehirler için de cesaret verici olacağını söyledi. Ayrıca, Yerel Değerlendirmeler’in, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Gönüllü Ulusal Değerlendirmeleri (VNR) beslemek suretiyle merkezi yönetim ve Fatih Belediyesi arasındaki iletişimi de geliştireceğini ifade etti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Danışma Kurulu toplantısında, Fatih’in en büyük önceliğinin fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu ifade etti. Dezavantajlı kitlelerin dezavantajlarını gidermek yerel yönetimlerin asıl amacı olması gerektiğini ve medeniyet kavramının şehirlerden doğduğunu sözlerine ekledi. Turan, Fatih’in İslam medeniyeti içindeki önemli yerine değinerek Değerlendirme’nin evrensel olması gerektiğini de belirtti.

Comments are disabled