FİLİSTİN SORUNUNA YEREL BAKIŞ: KENT HAKKI WEBİNARI


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı, Filistin Yerel Yönetimler Birliği iş birliği ve UN-Habitat Arap Devletleri Bölgesel Ofisi desteğiyle 7 Temmuz 2021 tarihinde “İşgal Altında Kent Hakkı: Filistin Örneği” başlıklı webinarını MEWA Bölgesi’nden etkin bir katılımla çevrimiçi olarak düzenledi. Kent hakkı temelinde yerelin bakış açısıyla Filistin’deki insani krizin ele alındığı oturumlarda katılımcılar, işgalin günlük yaşam üzerindeki yıkıcı etkilerini, Filistinli yerel liderlerden dinleme imkanı buldular.

        

       

Webinar ilk olarak açılış konuşmaları ile başladı. Açılışta konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, “Herkesin kent hayatına eşit biçimde katılımı ve fırsatlardan eşit biçimde faydalanması anlamına gelen ‘Kent Hakkı’, işgalci güç tarafından Filistin’de sistematik biçimde ihlal edilmektedir.” dedi. Daha sonra söz alan UCLG-MEWA Başkanı ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamad Saadie ise konuşmasında; “Uluslararası toplum tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanması ve tüm vatandaşlar için insana yakışır bir yaşam sağlanması için verilen sözler Filistinli vatandaşları da kapsamaktadır” vurgusunu yaptı. Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Musa Hadid, Filistinlilerin kendi topraklarını savunma hakkının altını çizerek “Filistin’in işgal altında olduğundan dolayı, kent hakkı ve insana yakışır bir yaşam hakkı dışında, Filistin topraklarında mülkiyet hakkına da her zaman odaklanılması gerektiğine değindi. BM-Habitat ROAS Bölge Temsilcisi Dr. Erfan Ali ise BM-Habitat’ın Filistin’deki planlanan faaliyetlerinden, kapasite geliştirme çalışmalarından ve Filistin’deki yerel yönetim idaresinin tüm alanlarında teknik desteği artırma hedeflerinden bahsetti.

Açılış konuşmalarının hemen ardından  “Oturma ve Serbest Hareket Hakkı” ve “Kalkınma Hakkı” oturumlarına geçildi. Kudüs Uygulamalı Araştırma Enstitüsü Yerel İzleme Birimi Müdürü Suhail Khalilieh’in moderatör ve açılış konuşmacısı olduğu “Oturma ve Serbest Hareket Hakkı” oturumunda Kudüs ve Kutsal Topraklar Müftüsü Mohammed Hussein, Al- Azarieh Belediye Başkanı Issam Faroun ve El Halil Belediye Başkanı Taisir Abu Senena yer aldı.

Günün ikinci oturumu ise “Kalkınma Hakkı” teması ile gerçekleştirilirdi.  BM-Habitat Kıdemli Kentsel Program Görevlisi Ahmad El-Atrash’ın açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü üstlendiği oturuma Ramallah Belediye Başkanı Musa Hadid, MDLF Genel Müdürü Mohamed Alramahi ve Froush  Beit Dajan  Kent Konseyi’nden Azem Haj  Mohammed  katıldı.

Filistin’deki insani krize, yerelin bakış açısı ile yaklaşan İşgal Altında Kent Hakkı: Filistin Örneği Webinarı’na UCLG-MEWA’nın YouTube adresinden ulaşabilirsiniz.

Comments are disabled