GÖÇ KÜRESEL GÖREV GÜCÜ (GTFM) WEBİNARI


 

Göç Küresel Görev Gücü (Global Task Force on Migration), 3 Şubat 2021’de çevrimiçi olarak toplandı. “Göç ve Yerinden Edilmeye Karşı Etkili Yerel Müdahalede Çok Katmanlı Yönetişimin Önemi” başlığıyla Görev Gücü’nün ikinci toplantısı düzenlendi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ortaklığında çalışan Görev Gücü, ”Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”nun Gaziantep’te gerçekleştirilmesi ile birlikte imzalanan  “2019 Gaziantep Deklarasyonu”nun akabinde oluşturulmuştu. Bu webinarla yerel yönetimlerin, çok katmanlı yönetişimin ve data paylaşımının, göçle ilgili konularda atılacak adımların ve alınacak önlemlerin daha etkili hale gelmesindeki rolü vurgulanarak, gerek yerel yönetimlerden, gerek sivil organizasyonlardan yapılan katılımla, geçmiş uygulamaların değerlendirilmesi, iyileştirerek örnek alınması ve yeni yöntemlerin benimsenmesi için öneriler sunulması hedeflenmiştir. Bunu da çalışma alanlarının analizini yaparak ve fikir alışverişinde bulunarak kısa ve uzun vadeli hedefler koymak suretiyle gerçekleştirmeyi planlamıştır. Böylece yerel yönetimlere, göçmenlerin korunması ve topluma entegre edilmelerinin yeni yollarını keşfetmeleri için fırsat sunulmaktadır.

UCLG-MEWA ev sahipliğinde düzenlenen webinarın açılışı, Görev Gücü’nün sekretaryasından UCLG-MEWA Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Koordinatörü Yasmin Alhayek tarafından yapıldı ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’ndan (UN-Habitat) İnsan Yerleşimleri Biriminin konuşması ile devam etti. Göçmen olarak gelen nüfusla ilişkilerde, ketnsel bölgeler başta olmak üzere, yerel yönetimlerin ulusal ve ulus altı seviyelerde aktif rol almasının öneminden bahsedilerek, bunun özellikle COVID-19 zamanında iyice belirginleştiğine dikkat çekildi ve bu doğrultuda atılması gereken ilk adımın etkili veri paylaşımı olduğu belirtildi.

İlk oturum Türkiye Belediyeler Birliği’nin moderatörlüğünde gerçekleşti. Sultanbeyli Belediyesi Kaynak Geliştirme ve Dış İlişkiler Sorumlusu, Almanya Osnabrück Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi ve Ürdün İrbid Belediyesi’nin konuşmaları ile ilerleyen oturum, belediyelerden etkili veri paylaşımı ve çok katmanlı yönetişim uygulama örneklerinin sunumu ile devam etti. Sultanbeyli Belediyesi’nin geliştirip kullandığı SUKOM uygulaması ve Osnabrück Belediyesi’nin göçmen veri takibi uygulamaları toplantının ilgi çeken örnekleri oldu. Sistemde kayıtlı kişilerin bilgileri gizli kalmak suretiyle, bu uygulamalardan örnekler katılımcılarla paylaşıldı.

Uluslararası Göç Örgütü IOM’den Acil Durum Koordinatörlüğünün moderatörlüğünü yaptığı “Stabilite Sağlamayı Hızlandırmada Küçük ve Orta Ölçekli Şehirlerin Rolü” başlıklı ikinci oturum, UCLG Genel Sekreterliği Özel Danışmanlığı, UCLG Afrika Bölge Teşkilatı, Sırbistan Sombor Belediyesi ve İspanya Campillos Belediyesi’nin sunumları ile devam etti. Bu iki belediyenin hayata geçirdiği, göçmenlerin entegrasyonunu sağlama ve teşvik etmek için kullanılan uygulamalar toplantının öne çıkan noktalarındandı.

Comments are disabled