GÖÇ YÖNETİMİNDE YEREL DÜZEYDE KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI


 

“Göç Yönetiminde Yerel Düzeyde Koordinasyonu Güçlendirme Çalıştayı”,  UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Eş-Başkanı olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

UCLG-MEWA & WALD Uluslararası Göç Yönetimi Zirvesi öncesinde düzenlenen etkinliğe, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 55 kurumdan yaklaşık 150 temsilci katıldı.

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Ortak Çalışma Planları Yapılmalı

Açılış konuşmasını UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar’ın yaptığı Çalıştayda, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, ülkemizde ortak çalışma kültürünün henüz istenilen düzeye gelmediğini, çok taraflı ortaklıklar sayesinde göç yönetimine dair yerelde farklı pratikler geliştirilerek öncelikle kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının, kısa, orta ve uzun vadeli ortak bir çalışma planı hazırlaması gerektiğini, bu çalıştayın ise böyle bir hazırlığın ilk adımı olacağını ifade etmiştir.

Duman ayrıca göç yönetiminde birincil sorunların sağlıksız kayıttan, farklı paydaşların iletişim konusundaki kopukluğundan kaynaklandığını belirterek, göç yönetiminin sadece uluslararası ilişkilerle çözülmesi gerektiğine dair bakış açısının sürecin tıkanmasına neden olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa’da Göç Olgusu

Açılış konuşmalarının hemen ardından moderatörlüğünü WALD Akademi Direktörü Hülya Alper’in yaptığı “Şanlıurfa’da Göç Olgusu” oturumunda;

  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Ümran Bilim “Göç Olgusunda Kadın”,
  • Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kaya “Şanlıurfa’daki Suriyeli Mülteciler; Uyum-Çatışma ve Beklentiler”,
  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı ise “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Suriye Krizindeki Vizyonu” temalı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

 

 

“İnsani Müdahaleye Dayanıklılık Getirmede Çok Paydaşlı Müdahale ve Yerel Yönetimlerin Rolü”

Kolaylaştırıcılığını Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Aksoy ve Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Esra Siverekli’nin üstlendiği Çalıştay iki oturum şeklinde devam etti.

İlk oturumda, kurumlar tanıtılarak, göç çalışmalarını destekleyen kurumlar arası işbirliği tecrübeleri haritalandırıldı. İkinci oturum ise 'İnsani müdahaleye dayanıklılık getirmede çok paydaşlı müdahale ve yerel yönetimlerin rolü'  başlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda yerel yönetimlerin dahil olduğu çalışmalar için uygun ortamın geliştirilmesi adına öneriler sunularak, bu önerilerin uygulanması için gereken somut adımların yol haritasının hazırlanması ele alındı.

Raporları, göç yönetimi ile ilgili stratejilerin ve politikaların belirlenmesinde önem arz eden çalıştay aynı zamanda yerel yönetim-kamu-sivil toplum ortaklığında sağlanacak etkin ve sürdürülebilir koordinasyonun tartışılmasına ve öneriler sunulmasına imkân veren bir ortam oluşturdu.

 

 

Comments are disabled