GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞTAYI


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Türk Hükümeti'nin mali desteği ile uygulanan Suriye Mülteci Krizinin Etkilerini Hafifletmek için Türkiye’deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi kapsamında 21-23 Ağustos 2019 tarihlerinde ‘Geçici Koruma Çalıştayı’ düzenlendi. UNHCR Türkiye ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından  organize edilen Çalıştaya, göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra birçok araştırma merkezinden temsilci katıldı.

Çalıştayın ilk günü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcisi  Selami Yazıcı ve UNHCR temsilcisi  Neşe Kılınçoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Yapılan konuşmalarda; Türkiye’deki mültecilerin mevcut durumu, uluslararası korumaya dair yenilikler, geçici koruma ve sığınma süreçleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Çalıştay, STK’lar tarafından bahse konu alanlarda yapılan  faaliyetlerin aktarılması ile devam etti. 13 kuruluş tarafından, geçici korumaya dair yürütülen faaliyetlerin sunumu yapıldı. Programa katılan UCLG-MEWA  temsilcisi Osman Çorumlu ise Teşkilatın 6 komitesinden biri olan Sosyal İçerme Komitesi kapsamında göç alanında yürütülen çalışmalara dair bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci ve üçüncü günü, farklı üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından göç konusunda yürütülen çalışmaların paylaşılması ile devam etti.  Ayrıca Çalıştay kapsamında, “Sosyal Koruma ve Yardımların Koordinasyonu”, “Kendi Kendine Yeterlilik ve Geçim Kaynaklarına Erişim” ve “Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Alanları ve Sosyal Uyum Çalışmaları” temalı üç panel gerçekleştirildi. Panelistler, çalışmalarını anlatıp konuya dair tartışma yürüttü. Katılımcılar arasında yapılan interaktif paylaşımlar, etkili bir karşılıklı öğrenme ortamının tesis edilmesine katkı sağladı. Üç gün süren program geçici korumaya dair gelecekte yapılması planlanan faaliyetlerin tartışılmasıyla sona erdi. 

Comments are disabled