GENEL SEKRETER DUMAN ÇEVRE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU


Mehmet Duman, TRT Radyo 1’de yayınlanan “Toplum, Çevre, İnsan” programına ve EKOIQ Dergisi’ne konuk oldu. TRT RADYO 1’de yayınlanan programda çevre konusu üzerinde duruldu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman,  TRT Radyo 1’de yayınlanan “Toplum, Çevre, İnsan” programında Harun Yöndem’in sorularını yanıtladı. Telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen radyo programında, Genel Sekreter Duman, UCLG-MEWA’nın yapısı, çalışma alanları, komiteleri ve güncel faaliyetlerinden bahsetti. UCLG Dünya Teşkilatı ve bölge teşkilatları da yine Genel Sekreter’in aktardığı bilgiler arasındaydı.

Soru-cevap şeklinde yaklaşık 40 dakika kadar süren yayında, özellikle son dönemde Türkiye’de ve bölgede meydana gelen sel ve yangın felaketleri üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra, Paris İklim Anlaşması da Genel Sekreter’in gündemindeydi. Duman, anlaşmanın özellikle yerel ve bölgesel yönetimler açısından önemine dair bilgiler verdi. Duman, Paris Anlaşması’nın iklim değişikliği konusunda yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası anlaşma olduğunu ve 12 Aralık 2015’te Paris’te düzenlenen COP21’de 196 ülke tarafından kabul edilip 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdiğini de sözlerine ekledi.

Duman ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na değinerek, bu minvalde gerçekleştirdikleri SKA yerelleştirme çalışmalarına da sözlerinde yer verdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman EKOIQ Dergisi’nde…

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Yeşil İş ve Yaşam Dergisi EKOIQ’ya yerel yönetimler ve iklim değişikliği konularında bir mülakat verdi. Mülakata ilk olarak UCLG-MEWA’nın yapısından ve teşkilatın çalışmalarından bahsederek başlayan Duman, Orta Doğu ve Batı Asya’daki yerel yönetimlerin iklim eylemi planları hakkında bilgiler verdi.

İklim değişikliğinin iklim krizine dönüşmemesi için teorik ve pratik bilgiler arasındaki uyumu sağlamanın zorunluluğuna dikkati çeken Duman, yerel yönetimlerin iklim eylem planlarını güncel tutmaları ve her bir afet durumu için önceliklerini belirlemelerinin oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin rolüne de değinen Genel Sekreter Duman, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altındaki hedeflerin büyük oranda doğrudan yerel yönetimlerle ilgili olduğunu, halka en yakın yönetim birimleri olan yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması ve iklim değişikliğine uyum konusunda kolektif bir çabanın içine girilmesi gerektiğini vurguladı.

Comments are disabled