GOLD V ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGESEL RAPORU


Küresel Gündemlerin Yerelleştirilmesi’ konulu GOLD V Raporu, beşinci baskısında, 2016’dan bu yana en az bir kez Ulusal Gönüllü Gözden Geçirme Raporu sunan 142 ülkede (dünya nüfusunun %86’sını temsil etmektedir) küresel gündemlerin uygulanmasına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı olarak inceliyor. 5. GOLD Raporu’ndan alınan Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Raporu bu ay okurlara sunuldu.

MEWA bölge temsilcileri, kentsel ve bölgesel bir perspektif benimseme ihtiyacını savunarak ve bölgeye ve küresel gündemlere özel atıfta bulunarak bu rapora katkıda bulunmuştur. MEWA Bölgesi’nin sosyo-ekonomik, kültürel ve tarihsel çeşitliliğine rağmen, ülkelerin SKH çerçevesini ve çeşitli gündemlerin küresel taahhütlerini ele alma biçiminde bazı eğilimler ve ortak zorluklar gözlemlenebilir. MEWA ülkeleri, mevcut ve gelecekteki kalkınma zorluklarına cevap verebilmek için yerel yönetimlerin özerkliğini sağlamalı; katılımlarını artırmalı; temel kamu hizmetlerini ve altyapı gelişimini etkin bir şekilde sürdürmelidir.

GOLD V, küresel gündemlerin yerelleştirme süreçlerinin güncel bir küresel haritasını sunuyor. Bu süreçlere özellikle desantralizasyonun ve çok düzeyli yönetişimin nasıl katkıda bulunduğu raporda vurgulanan noktalar arasında yer alıyor. Rapor ayrıca, daha eşitlikçi, daha adil ve daha sürdürülebilir toplumların elde edilmesi yolunda kolektif bir sorumluluk duygusu yaratmak için yerel ve bölgesel yönetimlerin koordinasyon mekanizmalarına katılımının ne kadar önemli olduğunun da altını çiziyor.

Comments are disabled