Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR) Rehberi

UCLG ve UN-Habitat tarafından ortaklaşa geliştirilen VLR kılavuzlarının bu ilk cildi, farklı hükümet alanları arasındaki koordinasyonu geliştirebilecek bir siyasi süreç olarak VLR’lerin içsel değerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Comments are disabled