GTFM’İN “YEREL YÖNETİMLER VE UZUN SÜREN MÜLTECİ KRİZİ” PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ


UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi’nin sekretaryasını yürüttüğü Göç Küresel Görev Gücü (GTFM), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak olarak Yerel Yönetimler ve Uzun Süren Mülteci Krizi: Öğrenilen Temel Derslerin ve Önerilerin Paylaşılması programını düzenledi. Program 12 Aralık 2022 tarihinde dünyanın farklı yerlerinden 350’dan fazla katılımcı ile gerçekleşti.

Mülteci krizi ile uzun süredir karşı karşıya kalan belediyeler programda yer alarak; özellikle Ukrayna ve Rusya savaşından sonra durumu yeni yaşayan belediyeler için deneyim paylaşımında ve önemli tavsiyelerde bulundu. Program; mülteci krizinin ön saflarında yer alan yerel yönetimlerin, içerme politikalarını nasıl şekillendireceği konusunda önemli bir alan sağladı. Ayrıca belediyelerin, mültecilere yönelik kullanabileceği önemli araçlar ve kaynaklar programda tanıtıldı. UNHCR’ın 23 dilde hazırladığı “Mültecilerin Etkili Entegrasyonu El Kitabı”, yerel yönetimlerin en güncel inisiyatifi olan ve Ekim 2022 UCLG Daejeon Kongresi kapsamında kabul edilen “Lampedusa Şartı”, GTFM’ın kolaylaştırıcılığını yaptığı “UCLG Göç Uygulamaları Topluluğu (CoP-Mig)” ve “GTFM Raporları” programda tanıtılan kaynaklar oldu.

 

Programda UNHCR’ın Korumadan Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Gillian Triggs, Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı, Lampedusa eski belediye başkanı Totò Martello, Baraşov Belediye Başkan Yardımcısı Flavia Boghiu, Irbid Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Projeler ve Programlar Birimi Müdür Yardımcısı Leila Youssef ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton konuşmacı olarak yer aldı.

Comments are disabled