GUANGZHOU 2020 UCLG DÜNYA KONSEYİ


 

UCLG Dünya Konseyi, 9-13 Kasım 2020 tarihleri arasında, Guangzhou şehrinin ev sahipliğinde gerçekleşti. UCLG Komiteleri’nin toplantıları ile başlayan Konsey, UCLG Yönetim Kurulu ve Dünya Konseyi toplantıları ile sona erdi.

Birinci gün, Bölgesel Önleme Daimi Çalışma Grubu toplantıları ile başladı. Toplantıda UCLG Uluslararası Dayanışma Fonu’na değinildi ve katılımcılar, son olaylar ve Covid-19 krizi ışığında Lübnanlı ortakları desteklemek için atılabilecek olası adımları tartıştılar. Kentsel ve Stratejik Planlama Komitesi’nin açılış oturumunda, komitenin 2021 yılı faaliyetleri sunuldu, kamusal alan ve ruh sağlığı konularına özel olarak odaklanıldı.

İkinci gün, Yerel, Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Komitesi toplantısının açılış oturumu ile başladı. Bunu takiben, Anatüzük Komitesi oturumunda UCLG’nin dış değerlendirmesinin sonuçları sunuldu. Komite, değerlendirme tercihi en yüksek puana sahip olan “DNA Consulting” ile ilerlemeye karar verdi. Bu oturumda aynı zamanda UCLG Politika Konseyleri’nin yenilenmesine ayrıldı; Emilia Saiz eş başkanlarının adlarını katılımcılarla paylaştı. Bir diğer gündem maddesi ise yeni UBUNTU danışmanlarının atanması ve çalışmalarıyla ilgili güncellemelerdi; Emilia Saiz, danışma gündemine atanacak üç isim önerdi. İlki 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa oldu. Saiz, Espinosa’nın eyleme geçme ve şehirler arası dostluğu yeniden canlandırma konusunda UCLG’yi destekleyeceğini belirterek, adayın iyi ilişkilerini ve New York’taki büyükelçi ile temasını vurguladı. İkinci isim, Global Clearinghouse for Development Finance’in İcra Direktörü Barbara Samuels, üçüncü isim ise yerel gözden geçirme raporlarının geliştirilmesine yardımcı olacak Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü (IGES) Başkanı Prof. Kazuhiko Takeuchi oldu. Emilia Saiz, UBUNTU Danışma Kurulu tarafından yapılan çalışmaların, Dünya Teşkilatı’nın BM ve diğer paydaşlara yönelik erişim ve savunuculuk faaliyetlerini genişletmesine yardım ettiğini belirtti. Saiz ayrıca Yönetim Organları ile ilgili güncel gelişmeleri paylaştı ve UCLG çalışmalarına önemli ölçüde nasıl katkıda bulunacakları ve bu çalışmaları nasıl iyileştirecekleri üzerinde durdu. Son bölümde, üyelik konuları ele alındı ve Emilia Saiz yeni üyelerin listesini sundu. Sosyal İçerme, Katılımcı Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi’nin yıllık toplantısı ile gün sona erdi.

Üçüncü gün, Covid-19 Zamanlarında Kentsel İnovasyon toplantısı ile başladı. Bu oturumda, kentsel yenilik uzmanları ve belediye temsilcileri pandemi sırasında ortaya çıkan yenilikçi mekanizmaları tartıştılar. Kitchener Belediye Başkanı ve UCLG Saymanı Berry Vrbanovic‘in başkanlık ettiği Mali Yönetim Komitesi, UCLG’nin mali durumunu değerlendirdi. Mali Yönetim Komitesi bir önceki mali yılı, 2021 bütçesini ve UCLG Uluslararası Dayanışma Fonu’nun onayını tartıştı. Aynı gün, Komite Sekreterliği ile Komite Eş Başkanı Lizbon temsilcisi tarafından yönetilen UCLG Kültür Komitesi toplantısı, 2020 faaliyetleri ve özellikle 2020 Roma Sözleşmesi süreci de dâhil olmak üzere Covid-19 ile ilgili çalışmalar, “Yedi Anahtar” eğitim çalışması ve Covid-19 krizinin etkileri ele alındı. Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Onur Eryüce, Nisan-Mayıs aylarında İzmir’in 4. UCLG Kültür Zirvesi’ne ev sahipliği yapmasından duyduğu heyecanı dile getirdi. Gün, paydaşların Uluslararası Belediye Yatırım Fonu’nun (IMIF) başarılı gelişimi için gelecekte atılacak adımları tartıştığı ve iş öncelikleri üzerinde anlaştığı toplantıyla sona erdi.

Dördüncü günde gerçekleşen UCLG Yönetim Kurulu, resmi açılışı Guangzhou Gençlik Korosu’nun performansıyla yapılan UCLG Dünya Konseyi’yle başladı. Açılışı, “Covid Sonrası Dönemin Anahtarı: Eşitsizliklerin Ele Alınması” başlıklı politika tartışması izledi. Sceaux Belediye Başkanı ve CEMR’ın Fransa Birliği olan AFCCRE Başkanı Bay Philippe Laurent, Fransa’daki eşitsizlik ve terör sorununu vurguladı. GOLD VI Yönlendirme Komitesi üyesi Caren Levy, GOLD VI hazırlıkları hakkında bilgi verdi ve raporda ele alınacak ana başlıklar ve alt başlıklardan bahsetti. UCLG Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan Yuvarlak Masa Toplantıları’nda, belediye başkanları eşitsizlik, sağlık krizi, insan hakları, ekonomi ve diğer küresel meselelere eğilmenin önemini vurguladılar. Gün, Yönetim Kurulu’nun Çalışma Oturumu ile sona erdi. İlgili komitelerin Başkanlık Divanları, Roma Yönetim Kurulu, Anatüzük Komitesi ve Mali Yönetim Komitesi toplantılarında daha önce önerilen konular ve alınan kararlara ilişkin raporlarını sundular. Bu oturumda aynı zamanda “Local4Action Hub”ına da yer verildi. Saiz ayrıca, UCLG’nin savunuculuk çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Yönetim Kurulu’nda, komite toplantılarında sunulan öneriler onaylanmış ve son gün Dünya Konseyi’nin tüm üyelerine sunulmuştur.

Dünya Konseyi’nin son günü, Al-Hoceima Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı Dr. Mohamed Boudra’nın Gelecek Paktı’nı tanıtan açılış oturumuyla başladı. Açılış oturumunu, “Toparlanmaya Giden Yola Öncülük Etmek: Gelecek İçin Yeni Bir Anlaşmaya Doğru” temalı bir politika tartışması izledi. Dünya Konseyi, Çalışma Oturumu ile sona erdi. Oturum dört farklı bölüme ayrıldı: “Teşkilatı Güçlendirmek”, “UCLG İnsanlar için Eyleme Geçiyor”, “UCLG Gezegen için Eyleme Geçiyor” ve “UCLG Yönetim için Eyleme Geçiyor”. Dünya Konseyi’nde; belediye başkanları ve siyasi temsilciler, sivil toplumdan ortaklar, akademisyenler ve diğer paydaşlar görüşlerini paylaştılar ve bu paktı gerçekleştirme ve daha iyi bir gezegen için birlikte çalışma yolunda taahhütlerini ve sorumluluklarını ifade ettiler. Bu oturumda; Durban’da düzenlenen UCLG Dünya Konseyi raporu, 2020 Başkanlık Divanı raporu, 2021 çalışma planı, 2021 politika konseylerinin yapılanması ve gündemi, UCLG’nin istişare mekanizmalarına dair güncellemeler ve Mali Yönetim Komitesi raporu Dünya Konseyi’ne sunuldu.

Comments are disabled