Dirençli Şehirler

2030 yılı itibariyle dünya nüfusunun %70’i kentsel alanlarda yaşıyor olacak. Özellikle iklim değişikliği kaynaklı afetlere ve risklere daha sık maruz kalacak olan kentler, kırılganlıklarını tespit etmek ve bu kırılganlıkları azaltmak durumunda. Bu noktada, ekolojik ve toplumsal olarak dirençli kentler inşa etmek için entegre, iklime ilişkin riskleri dikkate alan, bütüncül bir kalkınma yaklaşımı benimsenmeli.

Bu gerçeğin bilincinde olan UCLG-MEWA, aşağıdan yukarıya bir yaklaşım benimseyerek, gerekli tedbirlerin yerel düzeyde alınmasını teşvik etmek için Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi’ni yerelleştirme çalışmaları yürütmektedir. Bu amaçla, MEWA bölgesindeki yerel yönetimlerin belediye personellerinin teknik kapasitelerini geliştirmek için, UCLG Learning ile işbirliği içerisinde UCLG tarafından geliştirilen Dirençlilik Modüllerine dayalı eğitimler düzenlemektedir.