Sürdürülebilir Kalkınma

İlk kez 1987 tarihli Ortak Geleceğimiz Raporunda tanımlanan sürdürülebilir kalkınma, gezegenin kaynak kapasitesini gözeterek mevcut ve gelecek ihtiyaçların karşılanması noktasında dengeli ve adil bir yönetim sürecini hedeflemektedir. Özellikle kalkınma ve doğa arasındaki uyumu önceliğe alan sürdürülebilir kalkınma, yönetim düzeyi fark etmeksizin tüm kurumların ortak çabasını gerektirmektedir.

Kalkınma Yerelden Başlar mottosundan hareketle UCLG-MEWA, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yereldeki girişimlerin artırılması ve kurumların kapasite gelişiminin desteklenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Teşkilat bu konuda özellikle Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde olduğu gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerel düzeyde uygulanmasına yönelik bölgesel stratejilerini belirlemekte ve üyelerini bu alanda mobilize etmektedir. UCLG-MEWA bünyesinde farklı tematik alanlarda kurulan komiteler, bu çalışmaların lokomotifleri olarak rol üstlenmektedir.