UCLG-MEWA Strateji

Üç yılda bir yenilenen idari kadrosu ve yönetim organlarına paralel olarak UCLG-MEWA, her faaliyet döneminde Teşkilatın stratejik önceliklerini belirlemekte ve faaliyetlerini bu doğrultuda planlamaktadır. Her yıl düzenlenen UCLG-MEWA İstişare Toplantısı’nda bir araya gelen UCLG-MEWA üyelerinin ve paydaşların önerileriyle şekillenen stratejik öncelikler, Teşkilatın üç yıl boyunca gündeminde olacak konuların üst başlığını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Teşkilatın 2022-2025 faaliyet dönemine ait stratejik öncelikleri şu şekildedir:

  • Çevre ve İklim Değişikliği
  • Desantralize İşbirliği
  • Göç Yönetimi
  • Kentsel Sağlık
  • Kültür
  • Küresel Gündemlerin Yerelleştirilmesi
  • Yerel Yönetim Finansmanı