HABITAT III KONFERANSI


Habitat III Konferansı, 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Quito, Ekvador’da gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı’dır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; 66/207 Kararı ve 20’şer yıllık süreçler doğrultusunda (1976, 1996 ve 2016), sürdürülebilir kentleşmeye küresel bağlılığı tekrar canlandırmak ve 1996’da gerçekleşen Habitat İstanbul Gündemi’ni geliştirerek Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasına odaklanmak amacıyla Habitat III Konferansı’nın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

67/216 nolu kararda, Genel Kurul’a üye olan ülkeler, konferansın hedeflerinin sürdürülebilir kentsel kalkınma için yeni siyasi bağlılığı korumak, bugüne kadar elde edilen başarıları değerlendirmek, yaşanmakta olan yoksulluk sorununu ele almak ve son zamanlarda karşılaşılan zorlukları belirleyip çözüm yolları aramak olarak belirlemişlerdir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen yetmişinci oturumunda ‘Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Habitat II) Sonuçlarının Uygulanması’ ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’nın (UNHabitat)’(A/70/473) güçlendirilmesi konulu önergeyi kabul etmiştir. Bu önerge, Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Konferansı’na da değinmektedir. Habitat III için onaylanan prosedür kuralları, 1996’da gerçekleşen Habitat II’de olduğu gibi, 64. kuraldaki Konferans için onaylanmış yerel yönetim temsilcilerinin katılımını onaylamaktadır.

Konferans; tüm üye ülkelerin, Birleşmiş Milletler teşkilatlarının ve hükümetlerarası teşkilatların yanı sıra, milletvekilleri, sivil toplum teşkilatları, bölgesel ve yerel yönetimler, belediye temsilcileri, profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, vakıflar, kadın ve gençlik grupları, ticaret birlikleri, özel sektör de dahil olmak üzere ilgili paydaşların katılım ve katkılarını beklemektedir.

Habitat III, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin kabulünden sonra düzenlenen ilk Birleşmiş Milletler küresel zirvesi olacaktır. Zirve, belediyelerin, şehirlerin ve köylerin sürdürülebilir kalkınma sağlayıcıları olarak görevlerini yapabilmeleri için nasıl planlanıp yönetildiklerini tartışılması ve böylelikle de yeni küresel gelişmenin ve iklim değişikliği hedeflerinin uygulamaya nasıl geçirileceğinin kararlaştırılması için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

Habitat III’e katılım için kayıt olmak gerekmektedir. Son kayıt tarihi 1 Ekim 2016 olarak belirlenmiştir.

Daha fazla bilgi ve kayıt için:

https://unhadb.org/unhadb/registrationBegin.php?evt=1160348

Comments are disabled