HEDEFİMİZ, VATANDAŞI KENTİN SAKİNİ OLMAKTAN ÇIKARIP, KENTİN SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAKTIR


 

UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi, Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Zeytinburnu Kent Konseyi iş birliği ile 27-28 Ekim 2016 tarihlerinde “Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 83 Kent Konseyi’nden 150’den fazla temsilci katıldı. Program; açılış oturumunda Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Gülay SARIŞEN, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet DUMAN, Zeytinburnu Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi Başkanı Murat AYDIN tarafından yapılan konuşmalar ile başladı.

Konuşmasında şeffaflık ve çoğulcu katılımcılığın en önemli unsurlarından birinin Kent Konseyleri olduğuna dikkat çeken UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet DUMAN sözlerinde: “Vatandaşı, yalnızca hak talep eden taraf olmaktan çıkarıp, aktif vatandaş konumuna getiren, yönetişim kavramı; tek başına yeni bir model değil, yönetim kavramına dâhil olan tüm unsurların öne çıkarılmasını esas alan bir girişimdir. Hedefimiz, vatandaşı kentin sakini olmaktan çıkarıp, kentin sahibi olmasını sağlamaktır” ifadelerine yer verdi.

“Yerel Yönetimler Demokrasinin İlk Egzersiz Alanları Olmuştur”

Zeytinburnu Belediye Başkanı ve aynı zamanda UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi Başkanı Murat AYDIN demokrasinin ilk egzersiz alanlarının yerel yönetimler olduğuna dikkat çekerek: “Yıllardır başka vesilelerle de söylediğimiz gibi yerel yönetimler, her yeni gelişmeleri vatandaşlara sunan, onların gözleri önünde hizmeti somutlaştıran faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan yerel yönetimler demokrasinin ilk egzersiz alanları olmuştur. Yerel yönetimlerde denenip somutlaşan her yeni anlayış, görünür veya görünmez yollarla doğal olarak ülke yönetimine de modellik yapmaktadır.” açıklamasında bulundu. 

Daha Güçlü Yerel Yönetimler için Kent Konseyleri

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Gülay SARIŞEN tarafından yapılan konuşmada Kent Konseyleri ve hemşehri arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek: Kent Konseyleri esasında daha güçlü yerel yönetim ve daha güçlü bir yerel demokrasi için güçlü bir yönetişim paradigmasına karşılık gelmektedir. Bu yeni yönetişim anlayışının bütün yerel yönetimlerde kök salması bizim en büyük dileğimizdir. Çünkü aksi halde; modern bir yerel yönetimden, etkin yurttaş katılımından ve nihayet kent ile kentli arasındaki en güçlü bağ olan hemşehri hukukundan söz edemeyiz.” ifadelerine yer verildi.

 

Açılış oturumunun ardından; “Yerel Yönetişim ve Çoğulcu Demokrasi Bağlamında Türkiye’de Kent Konseyleri Deneyimi” başlıklı Ana Tema Konuşması’nı gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korel GÖYMEN ise konuşmasında;  demokrasiyi geliştirmenin yolunun, demokrasi kültürünü geliştirmekten geçtiğini, bunun da bireye işaret ettiğini ifade etti.

Çalıştayın ilk bölümü, Zeytinburnu Belediye Başkanı, UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi Başkanı Murat AYDIN’ın şeffaflık konusunda yerel yönetimlerin tecrübesini aktaran sunumu ile tamamlandı.

Çalışma Grupları Türkiye’de Yerel Yönetişimi Değerlendirdi

Katılımcılar tarafından altı grup halinde oluşturulan çalışma grupları, iki oturum halinde; “Yerel Yönetişim Ekseninde Kent Konseyleri İç İşleyişi ve Profili” ve “Yerel Yönetişim Ekseninde Kent Konseyleri & Yerel Yönetimler Çalışma Usulü, Uygulamalar ve Sınırlılıklar” başlıkları kapsamındaki soruları tartıştılar. 

Çalışma gruplarından elde edilen raporlar doğrultusunda; görece temsil bakımından dezavatajlı kesimlerin Kent Konseyi'nde farklı görüşlerinin temsilinin artırılması ve bu yönde partiler üstü çalışma konusunda pratiklerin geliştirilmesi ve mali düzenlemeler gibi pek çok farklı konuda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kent Konseyleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sonuç raporunun katılımcılara açıklanmasının ardından program,  UCLG-MEWA ekibi tarafından yapılan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleşmesi konulu sunum ile devam etti. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleşmesi konusunda Kent Konseyleri’nin önemine vurgu yapan UCLG-MEWA ekibi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 17 maddesi ve bu hedeflere ulaşılmasında yerel yönetimlerin rolünün neler olabileceğini katılımcılar ile paylaştı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdikleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri sunumu, interaktif paylaşımlar ile tamamlandı.

 

Comments are disabled