I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu, 18-19 Ekim 2017


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA); sosyal içerme, katılımcı demokrasi ve insan hakları konusunda üye belediyelerin ortak sesine katkı sağlamayı ve yerel yönetimlere bu politikaların oluşturulmasında rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Küresel düzeyde belediyeler arasındaki politik müzakereleri, deneyim alışverişini ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik eden çalışmalar bağlamında; 18 Ekim 2017 tarihinde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde ise I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu Sancaktepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Toplumsal bütünleşmenin sağlanması ve kalkınmanın sürdürülebilirliği için gereken insani, altyapısal ve finansal kaynakların yanı sıra, hak temelli yaklaşım ile refahın toplumun tüm katmanlarına yayılması önem arz etmektedir. Bu gerekliliğin temel bileşenleri olarak, sosyal içerme politikalarının bu yüzyılda yerel yönetimlerin politik gündemlerinin merkezinde olması gerekmektedir. Bu durum, kentlerimizde ve yaşadığımız dünyada HABITAT III sonrası Yeni Kentsel Gündem’in uygulanması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleşmesi için önemli konulardır.

I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu’nun ana teması “Küresel Gündemin Yerelleşmesinde Sosyal İçerme ve Yerel Yönetimler” olacak ve 3 tematik alana odaklanacaktır:

  • Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele: Hak Temelli Kalkınma
  • Kadının Toplumsal Entegrasyonunda Sosyal Politika Araçları
  • Kırılgan Grupların Toplumsal Uyumu ve Kabul Süreci: Eğilimler, İhtiyaçlar

Oturumların hemen ardından 2016 yılında Türkiye Belediyeler Birliği’nin kabul ettiği Sosyal İçerme İstanbul Deklarasyonu ile ilgili katılımcılara genel bir bilgi verilecek, deklarasyonun yerel yönetimler tarafından uygulanması ve takip sistemi için yerel yönetim liderlerinden ve akademisyenlerden oluşan bir gözlem grubu oluşturulacaktır.

Bu vesile ile sizleri toplumsal dışlanma ile mücadele sürecinde küresel ölçekteki sosyal içerme politikalarının yerel düzlemde değerlendirileceği I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu’na davet etmekten memnuniyet duyarız.

Ekte taslak programını bulabileceğiniz etkinliğimize ilişkin konaklamanın her davetli kurumdan azami 2 kişi için sağlanacağını belirtir, katılımınıza ilişkin geri dönüşleri en geç 29 Eylül 2017, Cuma günü akşamına kadar tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

Kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz!

Comments are disabled