İGE-İ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ PROJE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI


 

UCLG-MEWA ve İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından başlatılan bir çalışma ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, farklı bir boyuta taşınıyor. Yerel düzeyde insani gelişmenin ölçülmesini ve izlenmesini amaçlayan İnsani Gelişme Endeksi- İlçeler (İGE-İ) ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) hangi alanlarda ve nasıl eşleşebileceğine yönelik yapılacak çalışma ve sonrasında MEWA Bölgesi’ndeki yaygınlaştırma çalışmaları ile İGE-İ’nin uluslararası gündemde yer alması bekleniyor.

İNGEV tarafından 2016 yılında ilk aşaması başlatılan İGE-İ, Türkiye’de büyükşehir sınırları içindeki en yüksek nüfusa sahip 150 ilçeyi kapsıyordu. 2017 yılında yapılan çalışma ile 3 büyük ildeki tüm ilçeler de çalışmaya dahil edilerek, kapsanan ilçe sayısı 186’ya çıkarıldı. Yönetişim, sosyal içerme, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevre ve ulaşım endeksleri altında 56 değişken ile ele alınan çalışma, bu kez SKH’lerin alt hedefleri ile eşleşiyor.

Projenin ilk aşaması, 19 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı ile başladı. Marmara Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye’deki merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve akademi dünyasından temsilciler katıldı. Toplantının açılışı; UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, İNGEV Başkanı Vural Çakır ve ev sahibi olarak Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın konuşmaları ile başladı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker tarafından İGE-İ’nin araştırma kapsamı ve yönteminin Danışma Kurulu Üyeleri ile paylaşılmasının ardından interaktif bölüme geçildi. “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler”, “İnsani Gelişme Endeksi-Büyükşehirler” ve “İnsani Gelişme Endeksi & BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İlişkisi” başlıkları altında yapılan grup çalışmaları ile Danışma Kurulu Üyeleri, projenin metodolojisi üzerine spesifik değerlendirmelerde bulundu.

Projenin bir sonraki aşaması, İGE-İ ve SKH’ler arasındaki ilişkinin analiz raporunun oluşturulması ile devam edecek.

Comments are disabled