II. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu (SKYS) 2015


II. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, COST, Tübitak ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD)’inin desteği ile 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde  gerçekleşti.
WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Sn. Mehmet DUMAN’ın da katıldığı sempozyum, çok sayıda akademisyeni ve kamu yönetimi alanında uzman kişileri biraraya getirdi.
Sempozyum açılışında konuşma yapan  DUMAN şöyle konuştu; “Bizler çok sayıda siyaset insanı yetiştirmekte oldukça mahiriz, ancak devlet adamı / devlet yöneticisi yetiştirmede aynı başarıyı gösteremiyoruz. Bu noktada farklı adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Kamu yönetimi, disiplinlerarası bir özelliğe sahip olduğu için kamunun stratejik bir şekilde yönetimi ancak bütüncül (holisitk) bir yaklaşımla sağlanabilir.
Ünlü İslam düşünürü Farabi, Medinet’ül Fazıla yani “Erdemli Şehir” isimli eserinde erdemli şehrin yöneticisini; kuramsal mutluluğu öğrenen, öğrendiklerini yığınların anlayabileceği bir hale getirerek halka öğreten, kuramsal mutluluğu eylemsel iyiliklere dönüştürerek halkı yöneten kişi” olarak tanımlamıştır.
Bu manada; ikincisi düzenlenen Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu’nun, yerel yönetim temsilcileri için de kent yönetimi açısından ufuk açıcı bir nitelikte olacağına inanıyorum.” dedi.
Sempozyumun 3. paneline moderatörlük yapan  Mehmet DUMAN, uzman, akademisyen ve belediye temsilcilerinden oluşan panelistlerle başarılı bir oturum gerçekleştirdi.
İki gün süren sempozyumun sonunda panelistlere Marmara Üniversitesi ve WALD tarafından hazırlanan sertifikalar verildi.

Comments are disabled