İKLİM HAREKETİ İÇİN DEĞİŞİME GÜÇ VER PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI


Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından “İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi” kapsamında düzenlenen Kapanış Toplantısı, 13 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Program kapsamında “İklim Değişikliğine Dirençli Şehirlerin İnşası” teması altında gerçekleştirilen oturuma UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman başkanlık etti.  

Proje kapsamında hazırlanan Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı’na göre, sera gazı salımlarının 2030 yılında 12 milyon tona ulaşması bekleniyor. Ancak, Türkiye'nin ulusal planlarına uyumlu olarak %21'lik azaltımın öngörüldüğü planda, salımların 9 milyon ton ile sınırlandırılması hedefleniyor. Yine Plan’a göre, Denizli'nin 2016-2030 kişi başı salım artışı %7 ile sınırlandırılacak. Plan, önümüzdeki yıllarda yarı kurak iklimden kurak iklime dönüşme riski ile karşı karşıya kalan Denizli için 36 adet uyum eylemi de içeriyor. AB tarafından finansmanı sağlanan projenin azaltım ve uyum başlıklarını içeren eylem planının hazırlanmasında REC Türkiye etkin rol aldı.

Toplantının “İklim Değişikliğine Dirençli Şehirlerin İnşası” başlıklı oturumu Genel Sekreter Duman’ın moderatörlüğünde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Seda Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Ömür Can Kurtuluş, Barselona Belediyesi temsilcisi Ana Romero Calix ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Erdoğan Karaca’nın panelist olarak katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumun açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Duman, 2030 Gündemi’nde yer alan “Temiz Su, Hijyen ve Sıhhi Koşullar” konulu 6’ncı Hedef, “Erişilebilir ve Temiz Enerji” konulu 7’nci Hedef ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” konulu 12’nci Hedef’in doğrudan çevresel sürdürülebilirlik ile ilişkili olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra, “İklim Eylemi” konulu 13’üncü Hedef, “Sudaki Yaşam” konulu 14’üncü Hedef ve “Karasal Yaşam” konulu 15’inci Hedef’in de çevre kalitesine ve çevresel dirençliliğin artırılmasına vurgu yaptığını ifade eden Genel Sekreter Duman, çevre konusunda sürekli artan bu hassasiyetin kent ile buluştuğu noktanın “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” konulu 11 numaralı hedef olduğunun altını çizdi.

Konferans öncesinde Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi ve Karbon İfşa Platformu’ndan temsilciler ile bir araya gelinerek, söz konusu kurumlar ile ortaklıkların geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi. Denizli programı dahilinde ayrıca, Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör makamlarında ziyaret edilerek kurum çalışmaları paylaşıldı. Son olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret eden UCLG-MEWA Heyeti, belediye ile teşkilat arasında oluşturulabilecek işbirliği alanları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

 

 

 

 

Comments are disabled