İKLİM ŞURASI 21-25 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen İklim Şurası’nın Yerel Yönetimler Komisyonu; bakanlık, yerel yönetim, STK, üniversite temsilcileri ve UCLG-MEWA’nın da katılımıyla tamamlandı.

İlki 7 Ocak, ikincisi 12 Ocak, üçüncüsü ise 26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılan İklim Şurası Yerel Yönetim Komisyonu, çevrim içi toplantılarında tartışılan politika belgesini nihai haline ulaştırmak için 5 günlük zirvede her gün toplanarak taslak maddelerin üzerinde tartışarak oylanmak üzere revize etti. Ardından yuvarlak masa toplantılarında bu kararların üzerinden geçilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın takdirine sunulmak üzere 25 politika önerisi belirlendi.

UCLG-MEWA da küresel gündemin yerelleştirilmesi ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 ve 2050 hedeflerinin yerel yönetimlerce uygulanması, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13: İklim Eylemi’nin alt hedeflerinin yerel yönetimler tarafından benimsenmesi ve yeşil politikalara geçiş sürecinin sağlanması ile ilgili yaptığı tematik çalışmalarla komisyona katkıda bulundu.

Yerel Yönetimler Komisyonu aldığı 25 kararla yerel yönetimleri iklim değişikliği planı hazırlama konusunda teşvik etmekle birlikte bu planın uygulanması konusunda önerilerini de belirtmiş oldu. Atık su ve su yönetimi, tarım, ağaçlandırma, uyarı sistemleri, finansman gibi birçok konuda bakanlığa ve yerel yönetimlere öneriler sunuldu. Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı gibi belgelerin yerelleştirilmesi ve uygulanması için bölgesel ve küresel ortaklıkların önemi vurgulanırken, merkezi yönetimin de yerel yönetimlerle iklim değişikliği konusunda işbirliği yapması tavsiye edildi.

Comments are disabled