İKLİM ŞURASI YEREL YÖNETİMLER KOMİSYONU TOPLANDI


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan İklim Şurası Yerel Yönetim Komisyonu, Ocak ayında üç toplantı gerçekleştirdi. Online olarak gerçekleştirilen toplantıların ilki 7 Ocak, ikincisi 12 Ocak, üçüncüsü ise 26 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldı.

Şura, yerel yönetimlerin 2053 için net sıfır karbon emisyon hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda, tüm paydaşlar ile bir araya gelerek kurumların öncelikli eylemlerini içeren yol haritası oluşturulması amacıyla toplandı. Yerel yönetimler komisyonu öncelikleri, bununla sınırlı kalmamak ile birlikte; iklim değişikliği ile yerelde mücadelede, kentsel altyapı ve doğa temelli çözümler, risk ve afet yönetimi, kayıp ve zarar olarak belirledi. İklim değişikliği ile mücadele politikası doğrultusunda sektörel stratejik hedeflerin belirlenmesi, iklim konusunda geliştirilecek mevzuata katkı sağlanması, farklı sektörlere yönelik temel politikaların belirlenmesi ve yol haritasının oluşturulması da planlanıyor.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Genel Koordinatör Salim Korkmaz ve Projeler ve Komiteler Koordinatörü Melis Şahin de toplantıya katılarak yerel gündemlerin küreselleştirilmesi ve  yerel yönetimlerin tematik alanlarda uzmanlık hizmetlerine ulaşımı gibi konularda katkı sağladı. Toplantıların dördüncüsü ise fiziksel olarak Ankara’da gerçekleşecek.

Comments are disabled