İKSV ORTAKLAŞA HİBE PROGRAMI BAŞVURUSU II. DÖNEMİ ÇAĞRISI AÇILDI!


Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), üç temel amacından birini Türkiye’de kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlıyor. 2010 yılında bu amaçla kurulan İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki faaliyetlerini o tarihten bu yana sürdürüyor.

Ortaklaşa Hibe Programı, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ile belediyeler arasındaki iş birliğini teşvik eden bir ortam oluşturmayı, kültür-sanat sektöründeki STK’ların ve belediyelerin yerel düzeyde ortak projeler aracılığıyla yeni iş birlikçi uygulamaları keşfetmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 1.3 milyon € olan Ortaklaşa Hibe Programı’nın ilk proje teklif çağrısı 2023 Nisan ayında açıldı ve bu kapsamda dört proje desteklendi.

Ortaklaşa Hibe Programı Kapsamında Sağlanacak Mali Destek

II. Çağrı Toplam Hibe Miktarı 924.170,00 €*
Proje Başına Hibe Miktarları Asgari: 50.000 € Azami: 120.000 €
Hibenin Toplam Proje Bütçesindeki Oranı Asgari: %70 Azami: %95**

 

Son başvuru tarihi 4 Haziran 2024, Salı saat 17.00’dır. Sonrasında yapılan başvurular her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyecektir. Başvurular, ortaklasa.iksv.org web sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir, Başvurular Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

İKSV Ortaklaşa Hibe Programı Başvurusu II. Dönemi ÇAĞRISI Planlanan Takvim:

4 Nisan 2024: 2. Proje teklif çağrısının açılış tarihi

16 Nisan 2024: 2. Proje teklif çağrısı çevrimiçi bilgilendirme toplantısı

6 Mayıs 2024: 2. Proje teklif çağrısı çevrimiçi soru – cevap oturumu

14 Mayıs 2024: 2. Proje teklif çağrısı ortak arama etkinliği

4 Haziran 2024, Saat: 17.00: Son başvuru tarihi

2 Eylül 2024: Sonuçların açıklanma tarihi

1 Ekim 2024: Projelerin öngörülen başlangıç tarihi

Konuyla ilgilenen paydaşlarımızın başvuruları sürecinde Sorularınızı 28 Mayıs saat 18.00’a kadar https://ortaklasa.iksv.org/adresine iletebilirsiniz. Soruların cevapları belli aralıklarla ortaklasa.iksv.org sayfasındaki Hibe sekmesindeki Sıkça Sorular Sorular kısmına eklenecektir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Comments are disabled