İŞGAL ALTINDA KENT HAKKI: FİLİSTİN ÖRNEĞİ WEBİNARI


Filistin’deki Arap toplulukların ve yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar kent hakkının bir tercih değil zorunluluk olduğunu göstermektedir. Ancak Filistinliler’in kent hakkı, İsrail tarafından ihlal edilmeye devam etmektedir. Bu bağlamda, Filistinli toplulukların esenliği ve kent hayatına eşit katılımı, uluslararası toplum önünde önemli bir görev olarak durmaktadır. UCLG-MEWA, APLA ve UN-Habitat ortaklığıyla gerçekleştirilecek bu webinar; kent hakkı temelinde, yerelin bakış açısıyla Filistin’deki insani krizi tartışmayı amaçlamaktadır. İki özel oturum, yerel temsilcilere ve uzmanlara, işgalin insanların günlük yaşamları üzerindeki etkilerini ele alma imkanı verecektir. UCLG-MEWA, UN-Habitat ROAS ve APLA iş birliğiyle 7 Temmuz’da gerçekleşecek webinara BURADAN kayıt olabilirsiniz.

13:30 – 15:30 (GMT+3) / ZOOM

İngilizce, Türkçe, Arapça, Fransızca ve İspanyolca dillerinde simultane çeviri olacaktır.

Comments are disabled