KALKINMA POLİTİKA FORUMU 10. YIL TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Kalkınma Politika Forumu (PFD) kapsamında, 27-29 Eylül tarihleri arasında Brüksel’de 10. Yıl Toplantısı düzenlendi. Toplantıya UCLG-MEWA’nın da aralarında bulunduğu PFD Görev Gücü üyeleri, dünyanın dört bir yanından sivil toplum kuruluşları ile yerel ve bölgesel yönetim birlikleri toplantı gündemi doğrultusunda gelecekte atılacak adımları tartışmak üzere bir araya geldi.

PFD üyeleri ve katılımcıları ile Forum paydaşları, Avrupa Birliği’nin (AB) farklı kurum, kuruluş ve yerel yönetim temsilcileri, ileriye dönük fikir alışverişinde bulunmanın yanı sıra küresel gündemler ışığında kendi bölgelerindeki mevcut durumu değerlendirme ve paylaşma fırsatı buldu. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar, toplantıda “Daralan Sivil Alan”, “Eşitlik Arayışı”, “Kentsel Kalkınma”, “İklim”, “Göç” ve “Dijitalleşme” konularını küresel çapta yaşanan sorunlar ekseninde ele aldılar.

Ayrıca, AB’nin son girişimlerinden biri olan Küresel Geçit Projesi kapsamında oluşturulan Küresel Geçit Diyalog Platformu’nun lansmanı gerçekleştirildi. Kalkınma Politika Forumu ile paralel ilerleyecek olan platformun, Küresel Geçit Projesi’nin odaklandığı dijital teknoloji, iklim ve enerji, ulaşım, sağlık, eğitim ve araştırma altyapılarına ilişkin geri bildirim ve değerlendirmelere imkân verecek bir çalışma grubu çeklinde ilerleyeceğine dikkat çekildi.

Comments are disabled