KALKINMA POLİTİKA FORUMU (PFD) ASYA BÖLGESEL TOPLANTISI


Avrupa Birliği’nin kalkınma politikalarına yön vermek amacıyla,  sivil toplum ve yerel yönetimlerin bir araya geldiği bir istişare mekanizması olarak Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Kalkınma Politika Forumu (Policy Forum on Development -PFD-), Nepal’in Katmandu kentinde toplandı. Asya’daki yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla toplanan PFD kapsamında Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından Avrupa Komisyonu’nun kalkınma destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Aynı zamanda UCLG-MEWA’nın Görev Gücü üyesi olduğu PFD, 24 Eylül’de başlayıp 26 Eylül’de sona erdi.

Toplantının 24 Eylül’de gerçekleştirilen açılış oturumu, AB’nin Nepal Delegasyonu’ndan Büyükelçi Veronica Cody ile UCLG-ASPAC Genel Sekreteri Bernadia Tjandradewi’nin konuşmalarıyla başladı. Açılış oturumunun ardından PFD Görev Gücü üyeleri tüm katılımcılara tanıtılarak, PFD’nin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Oturumun son kısmında ise AB’nin “Avrupa ve Asya’yı Birbirine Bağlamak” başlıklı AB belgesi katılımcılara tanıtıldı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen Nepal özel oturumunda, Nepal merkezli çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdiler. Nepal’in 2030 Gündemi bağlamındaki çalışmalarının değerlendirildiği özel oturumun ardından, Avrupa Komisyonu’nun yetkilileri toplantıya video konferans yoluyla bağlanarak, AB’nin Asya’da gerçekleştirdiği kalkınma desteği programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Video konferansın ardından gerçekleştirilen panelde ise, Asya (Asya-Pasifik) Bölgesi’nin küresel kalkınma gündeminin neresinde olduğu tartışıldı.

Günün son oturumu interaktif bir formatta gerçekleştirildi. Katılımcıların 4 farklı tema etrafında gruplara ayrıldığı oturumda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) uygulanmasına dair görüş ve öneriler derlendirildi. Toplantıda UCLG-MEWA’yı temsil eden Genel Koordinatör Salim Korkmaz, ‘SKH’lerin Ulusal Düzeye Entegrasyonu’ başlıklı grup çalışmasının kolaylaştırıcılığını üstlendi. Tüm gruplardan derlenen veriler, gün sonunda yapılan değerlendirme oturumunda katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının 2. Günü,  Moğolistan, Pakistan ve Endonezya’dan temsilcilerin konuşmacı olarak yer aldığı, Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları (Voluntary National Review-VNR-) sürecinin ve ulusal ilerlemelerin değerlendirildiği genel oturumla başladı. Panelin ardından gerçekleştirilen 2 paralel oturumda; (i) STK-yerel yönetim işbirliğinde pilot uygulamalar ve (ii) kırılgan koşullarda SKH’lerin uygulanması konuları ele alındı. Verilen aranın ardından iki paralel oturumun özet raporları katılımcılarla paylaşıldı. Günün sonunda gerçekleştirilen interaktif oturumda, katılımcıların küresel gündemlerin Asya’da uygulanabilmesi için elverişli ortamın bulunup bulunmadığına dair görüşleri dört ana başlıkta derlenerek raporlaştırıldı. Raporların özet hali günün son oturumunda katılımcılara sunuldu.

Toplantıların 3. ve son gününde iklim krizi konuşuldu. Çeşitli paydaşlar tarafından farklı yönlerden ele alınan iklim krizine yönelik Asya’da acilen eyleme geçilmesine yönelik yapılan çağrı, yüksek perdeden dile getirildi. Oturumun ardından, toplantının taslak sonuç bildirisi tüm katılımcıların görüş ve önerisine sunuldu. Program, PFD üyelerinin katkılarıyla nihai hale getirilen sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle sona erdi.

 

Comments are disabled