KALKINMA POLİTİKA FORUMU (PFD) AVRUPA KOMİSYONU PROGRAMI KAPANIŞ ETKİNLİĞİ


 

Kalkınma Politika Forumu (PFD), 360’tan fazla kuruluşun katıldığı geniş bir çevrimiçi istişare dizisi ile Nisan ayında başladı. Avrupa Birliği programlama çerçevesi içindeki rolüne odaklanan bu çevrimiçi forum, bir dizi tematik toplantı şeklinde PFD üyelerinin katılımıyla devam etti. Web seminerlerinin amacı, PFD katılımcılarından; AB önceliklerinin programlanmasının ve uygulanmasının, eşitsizliklerin azaltılmasına nasıl katkıda bulunabileceği doğrultusunda kimseyi geride bırakmama konusunda tavsiyeler toplamak ve bunlara ek olarak küresel, ulusal ve yerel düzeylerde çok paydaşlı ortaklıkları desteklemekti.

Avrupa Komisyonu Programı ile ilgili PFD kapanış etkinliği, 10 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Kapanış etkinliğine, PFD üyelerinden yıl boyunca öneri niteliğindeki geri dönüşleri toplayan Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jutta Urpilainen başkanlık etti. Etkinlikte, Urpilainen, bu öneriler üzerine düşüncelerini ve bunların AB programlamasına nasıl dahil edilebileceği konusundaki fikirlerini sundu.

Etkinlik, Komiser Jutta Urpilainen ve PLATFORMA Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi üyesi, Yerel Yönetimler Eşbaşkanı, Genel Sekreter Frédéric Vallier’in açılış konuşmalarıyla başladı.

İlk müdahale, eşitsizlikler ve SKH’lerle ile bağlantılı PFD üyelerinin geri bildirimleri ve tavsiyeleri üzerineydi. Uganda Yerel Yönetimler Derneği (ULGA), Doğu Afrika Yerel Yönetimler Derneği (EALGA) Genel Sekreteri Gertrude Rose Gamweira, yerel yönetişim perspektifinden PFD üyelerinin eşitsizlik ve SKH’lerle ilgili tavsiye ve yorumlarını sundu. Arap Sivil Toplum Örgütü Kalkınma Ağı İcra Direktörü Ziad Abdel Samad, sivil toplum örgütü perspektifinden eşitsizlik ve SKH’lerle ilgili PFD üyelerinin yorumları ve tavsiyelerini sundu.

Yeni bütçenin hazırlık sürecinde komiser, PFD’den gelen geri bildirimleri yansıtacaktır. Komiserlik, eğitim için ayrılan fonun % 7’den % 10’a çıkarılacağını, göç için ayrılan fonun %10 olacağını ve COVID-19 süreci sonrası toparlanmada bütçede büyük bir odaklanmanın olacağını vurguladı. En yoksul ve en savunmasız kişilerin aşıya erişiminin sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

İkinci müdahalede ise Asya Pasifik Araştırma Ağı (APRN) Genel Sekreteri Jazminda Lumang, sivil toplum kuruluşlarının rolü, Arap Birliği ve sivil toplum örgütlerinin bakış açısıyla kolaylaştırıcı çevre ile ilgili PFD üyelerinden yorum ve önerilerde bulundu. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Afrika Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri Jean-Pierre Elong Mbassi, sivil toplum örgütlerinin ve Arap Birliği’nin rolüne değinip yerel yönetişim perspektifinden PFD üyelerinin gözlemlerini ve tavsiyelerini sundu.

Komiser, Belediye Meclisi’nde 20 yıl çalıştığını ve STK’larda çalışma deneyimi olduğunu belirtti. Bu bağlamda, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç ve taleplerini tam olarak anladığını ve yeni bütçe hazırlama sürecinde kendi bakış açılarını yansıtmalarına destek olacağını söyledi.

UCLG-MEWA, AB Komşuluk Bölgesi’ni temsil eden PFD Çalışma Grubu’nun bir üyesi olarak aktif olarak toplantıya katılım sağlamıştır.

Comments are disabled