"KANALLAR AÇMAK" ÇALIŞTAYI


26 Şubat 2015 tarihinde UCLG-MEWA olarak; amacı ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmak olan Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile işbirliği içinde “Kanallar Açmak” başlıklı bir kültür çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Bölgemizden çok sayıda yerel yönetimin ilgi gösterdiği bu toplantıya belediyelerin kültür-sanat konularında uzman yetkilileri katılıyor. Çalıştay, SETA’nın İstanbul Eyüp’teki merkezinde gerçekleştirilecek.

“Kanallar Açmak” başlıklı atölye çalışması, iletişim ağları oluşturarak yerel yönetimler arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı ve bölgesel temelde muhtelif yerel yönetimler arasında işbirliği imkânlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Düzenleyici kurumların ana motivasyonu, kültürel etkinlikler arasındaki entegrasyon sayesinde toplumların genelinde insan haklarına saygının ve barışın yaygınlaşmasına katkıda bulunulacağı inancıdır.

Daha fazla bilgi için:

a.ceker@uclg-mewa.org

Comments are disabled