KAPSAYICI KENT İNŞASI AMAÇLI SOSYAL İNOVASYON DENEYİ PROJESİ İSTANBUL ODAK GRUP TOPLANTISI (POT-A)


Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde birinci yılını tamamlayan Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi Projesi (POT-A) İstanbul Odak Grup Toplantısı’nda, UCLG-MEWA’nın da aralarında olduğu paydaşlar 11 Eylül Çarşamba günü bir araya geldi. Açılış konuşmaları ile başlayan programda proje yürütücüsü Prof. Dr. Buket Ayşegül Özbakır “Bu proje sayesinde göç konusunda İstanbul, Hatay ve İzmir illerine ait büyük veri oluşturma fırsatı elde ettik.” ifadelerini kullandı. Üç ilde gerçekleştirilecek olan çalıştayların ilki İstanbul’da; Kadıköy Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi yerel yönetimlerin, İstanbul Göç İdaresi İl Müdürlüğü, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının, Sultanbeyli Mülteciler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının ve UCLG-MEWA, UNHCR gibi uluslararası kuruluşların katılımı ile gerçekleştirildi. Çalıştayda, “İstanbul’da Kentsel Birlikte Yaşam Pratikleri ve Yerel Uyum Süreçleri Deneyimlerinin Tartışmaya Açılması”, “POT-A Projesinin Saha Bulgularının Değerlendirilmesi” ve “Yaşayan Laboratuvar Tasarımının Sunumu ve Önerilerin Değerlendirilmesi” başlıkları görüşülürken, mültecilerin entegrasyonu sürecinde akıllı uygulamalardan faydalanılması derinlemesine tartışıldı.

POT-A projesinin amacı; göçmenlerin, İstanbul, Hatay ve İzmir gibi yoğun göç alan şehirlerde kentsel mekâna eklenmesi ve uyum süreçlerinin kentsel, ekonomik ve kültürel faaliyetlere eklenme süreçleri üzerinden çözümlenmesi, kentlerin kapsayıcılık kapasitesinin arttırılması ve yerel düzeyde toplumsal ve kentsel uyum sürecinin yönetimine dönük araştırma bulgularına dayanan politika ve uygulama modellerinin geliştirilmesidir.

Comments are disabled