KATI ATIK EĞİTİM PROGRAMI


Atıktan Kaynağa-Belediyeler İçin Entegre Katı Atık Yönetimi Çözümleri Planlaması adlı atölye çalışması 4-6 Temmuz 2017 tarihlerinde İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş (İZAYDAŞ) ev sahipliğinde gerçekleşti. UCLG-MEWA ve Connective Cities ortaklığında düzenlenen etkinliğe Türkiye ve Almanya’dan birçok yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Açılış oturumu UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Sürdürülebilir Kentsel Gelişme için Uygulama Topluluğu Programı Sorumlusu Eva Prediger’in konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından ana tema konuşmacıları olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, Kocaeli ili özelinde katı atık yönetimini anlatırken;  Türkiye Belediyeler Birliği’nden Osman Şenaydın ise Türkiye’deki yerel yönetimlerde, Katı Atık Yönetimi’ni tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

Program İçeriği

UCLG – MEWA, Mayıs ayında kurmuş olduğu Atık Yönetimi ve Kirlilik Görev Gücü’nün ilk faaliyeti olarak; üyelerinin karşılıklı öğrenimini destekleyen, iyi uygulamaları paylaşan, katı atık yönetimini entegre bir şekilde geliştiren ve belediyelere bu alanda yerel eylem planları hazırlamalarını tavsiye eden bu atölye çalışmasını gerçekleştirdi.  Atölye çalışması ile birlikte Türkiye’deki belediyeler uluslararası çalışmaları da değerlendirme fırsatı buldu.

Atölye çalışması boyunca katılımcılar tarafından iki ülkedeki mevcut Katı Atık Yönetimi uygulamaları tanıtıldı. Katı Atık Yönetimi konusunda kentlerde yaşanan sorunların kentlere özgün nedenleri ve bu sorunların çözümü için potansiyel stratejileri belirlendi.

İyi Uygulama ve Mevcut Zorluklar

İyi uygulama ve mevcut zorluklar başlığında sunum hazırlayan Türk belediyeler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi oldu. Hazırlanan bu sunumlar poster haline getirilerek bir galeri alanı oluşturuldu. Daha sonrasında kurumsal ortamlar ve finansman modelleri; toplama, transfer ve sürdürülebilir bertaraf ve geri dönüşüm ve tekrar kullanım konuları üzerinde çalışma grupları oluşturuldu. Bu gruplar, posterler üzerinden iki ülkeye ait Katı Atık Yönetim Uygulamalarını tartıştı.

Teknik Ziyaret

Programın ikinci gününde yer alan eş düzeyde danışma oturumunun ardından, teknik ziyaret kapsamında İZAYDAŞ’a ait Yakma Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Biyogaz Tesisi, Çöp Sızıntı suyu arıtma tesisi, Evsel ve Tehlikeli Düzenli Depolama Alanları ve Çevre Laboratuarı gezildi.

Gelecek İşbirlikleri

Atölyenin üçüncü ve son günü, katılımcıların şehirlerinde Katı Atık Yönetim hizmetlerini iyileştirmeye yönelik stratejik bir vizyon gerçekleştirildi. Eylem Planı hazırlama sürecinde UCLG-MEWA ve Connective Cities ortaklığında bundan sonra atılması gereken adımlar belirlendi. UCLG-MEWA ve Connective Cities arasındaki olası projelerin Connective Cities’in “Ortadoğu Programında Ev Sahibi Topluluklar için Belediye Teknikleri” programı kapsamında desteklenebileceği mesajı verildi. UCLG-MEWA’nın Çevre Komitesi’ne bağlı kurulan Görev Güçleri ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Connective Cities işbirliğinde bundan sonraki sürecin geliştirileceği ifade edilerek, katılımcılara sertifikalarının verilmesinin ardından atölye çalışması son buldu.

Comments are disabled