“KATILIYORUZ” PROGRAMI 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI


 

UCLG-MEWA ve Impact Hub’ın program ortağı olarak yer aldığı ve National Democratic Institute (NDI) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimler ve Sivil Aktörler Arasındaki Sivil Katılımı Geliştirmek için “KATILIYORUZ” Programı’nın üçüncü Danışma Kurulu Toplantısı, 12 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Program, sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimler ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, Danışma Kurulu Üyeleri ile yapılan değerlendirmelerde; programın geldiği aşama, programda yer alan belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimlerin bir araya getirileceği platformlar ve sivil katılıma ilişkin yapılacak durum tespit çalışmalarına yönelik metodoloji önerileri görüşüldü.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Argüden Yönetişim Akademisi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği’nin kurul üyeleri arasında yer aldığı program, Haziran 2021’e kadar uygulanmaya devam edecek.

Comments are disabled