KAVŞAK AĞI E-ÖĞRENME MODÜLÜ 3 İÇİN KAYITLAR BAŞLADI


Bu eğitim modülünü tamamladığınızda aşağıdaki konulara ilişkin temel kavram ve uygulamaya dair bilgi sahibi olacaksınız:

• Sürdürülebilir kent içi ulaşımda paydaş diyaloğu

• Paydaş katılımı

• STEEP Analizi

• Çatışma yönetimi

• Müzakere süreci: Hazırlık, strateji ve taktikler

 

Modüle buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Comments are disabled