KAVŞAK AĞI MİKRO-HİBE PROGRAMI BAŞLADI!

Türkiye’de yerel düzeyde sürdürülebilir kent içi ulaşımda çevre-enerji-iklim, katılım-toplum ve inovasyon konularında, sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde sektörler arası iş birliğini teşvik etmek amacıyla hazırlanan hibe programında proje bazında en az 2.000 en fazla 4.000 Avro olmak üzere toplam 12.000 Avro destek sağlanacak.

Türkiye’de sürdürülebilir kent içi ulaşım alanında faaliyet gösteren STK’lar lider başvuran olmak üzere, belediyeler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, odalar, birlikler ve özel sektör kuruluşları tarafından oluşturulan ortaklıkların faydalanabileceği Mikro-Hibe Programının son başvuru tarihi 25 Şubat 2022.

KAVŞAK Mikro Hibe Başvuru Rehberi

EK-1: Başvuru Formu

EK-2: Lider Başvuran İmzalı Beyan Formu

EK-3: Eş Başvuran İmzalı Beyan Formu

Comments are disabled