KAVŞAK AĞI’NIN İKİNCİ E-MODÜLÜ YAYINDA


UCLG-MEWA’nın kurucu üyeleri arasında yer aldığı Kavşak Ağı’nın ikinci e-modülü yayınlandı.

“Sürdürülebilir Projelerin İletişimi Yaklaşımlar, Kavramlar, Taktikler” başlıklı 2. modüle buradan ulaşabilirsiniz.

Bu eğitim modülünü tamamladığınızda aşağıdaki konulara ilişkin temel kavram ve uygulamaya dair bilgi sahibi olacaksınız:

  • Sosyal Fayda İletişimi
  • Sosyal Fayda İletişimi ile Ticarî İletişim arasındaki farklar
  • İletişim Kampanyalarının Temel Dinamikleri
  • Kampanya Retoriği
  • Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Projelerinde İletişim

Comments are disabled