KAVŞAK MARMARA BÖLGESI BİLGİLENDİRME GÜNÜ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Türkiye Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşım Ağı (KAVŞAK) Marmara Bölgesi Bilgilendirme Günü 20 Eylül tarihinde Kadıköy İstanbul’da gerçekleştirildi. İki ana bölümden oluşan programın ilk bölümünde sürdürülebilir kentiçi ulaşıma dair proje ortakları tarafından yapılan sunumlar yer alırken, ikinci bölümde Sürdürülebilir Ulaşım Eylem Planlarına Yönelik Hedef Ve Stratejiler, Bütünsel ve Kapsayıcı Planlama, Davranış Değişikliği ve Hareketlilik Yönetimi, Halk Katılımı, Entegrasyon ve İzleme gibi başlıkların ele alındığı bir çalıştay gerçekleştirildi.

Kavşak Ağı kapsamında sürdürülebilir ulaşım konusunda diyalog başlatmanın yanı sıra,  gelecek yıl proje kapsamında hazırlanacak olan Sürdürülebilir Kentiçi  Mobilite Planları (SUMP) ve Beyaz Kitap’ın içeriği çalıştayın çıktısı olarak amaçlandı.

UCLG-MEWA, Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşım Ağı Projesi’nde oluşturulan konsorsiyumun kurucu üyesi ve proje partneridir. Bu noktada İstanbul merkezli UCLG-MEWA, Marmara Bölgesi Bilgilendirme Toplantısında kendi uzmanlık alanı doğrultusunda katkı sundu. UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim KORKMAZ, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Perspektifinden Sürdürülebilir Ulaşım başlıklı bir sunum gerçekleştirdi ve Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi Sorumlusu Dilşad Ölçen Entegrasyon başlıklı masanın moderatörlüğünü yaptı.

Comments are disabled