KENT DİPLOMASİSİ VE YEREL YÖNETİŞİM KOMİTESİ İDARİ TOPLANTISI VE EĞİTİM PROGRAMI


UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi İdari Toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Eğitim Programı 15 – 16 Aralık tarihlerinde üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. İlk gün, İdari Toplantı ile başlayan programda Komite Faaliyet Raporu ve 3-Yıllık Faaliyet Programı görüşülerek komite üyeleri tarafından onaylandı. Ayrıca en son gerçekleştirilen komite idari toplantısından bu yana komiteye üyelik talebinde bulunan Sultanbeyli Belediyesinin bu talebi görüşülerek kabul edildi. Toplantıda belirtilen son husus ise gelecek yılda yeni üyelik çağrısına çıkılacağı ve komitenin yeni üyelerini bekleyeceği oldu. İyi temenni ve dileklerle son bulan toplantının hemen ardından eğitim programının açılış konuşmaları Komite Başkanı sıfatıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman tarafından gerçekleştirildi. Şahin konuşmasında ”…küresel bir sorun var. Pandemi süreci yaşanıyor. Ulusal anlamda bir mücadelemiz var ama en önemli şey uygulama. Uygulama dediğimiz şey yerel yönetimlerin direkt alanıdır. UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitemizin Politika Belgesini çok önemli buluyorum. Çünkü kalkınma yerelde başlıyor.” ifadelerini kullandı. Duman ise “İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını sürecinde, üzerinde konuştuğumuz ve tartıştığımız kent diplomasisi, yerel yönetişim, desantralize iş birliklerinin yaşanabilir bir gelecek için ne denli elzem olduğunun farkındayız. Bu süreçte kentlerin diyalogları, iş birlikleri küresel ölçekte mücadele ettiğimiz bu sorun için tartışılmaz bir önemi haizdir.” sözlerine açılış konuşmasında yer verdi.

İlgili yerel yönetim personeline, uygulamaya dönük pratiklerle kent diplomasisi ve yerel yönetişim kavramlarının tanıtılması amaçlanan eğitim programında bu kavramlarla ilgili son trendler katılımcılarla paylaşıldı. Açılış konuşmalarının ardından başlayan eğitim programında, Hollanda Belediyeler Birliği Proje Koordinatörü Jessie Post, kent diplomasi kavramını UCLG perspektifiyle açıkladı. Kent diplomasisinin tarihsel sürecini aktararak devam eden UCLG Dünya Konseyi üyesi Cemal Baş kent diplomasisine dair geliştirilen son yaklaşımları katılımcılarla paylaştı. Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Uzmanı Yunus Biçer ile devam eden eğitimin “Doğru Şekilde Yapmak” oturumunda protokol kurallarının uluslararası kabullerine yer verildi. Selamlama, misafir Belediye Başkanı’nın dikkat etmesi gerekenler gibi örnekler üzerinden üzerinden protokol kuralları ele alındı. İlk günün son oturumu olan “Kent Diplomasisini ve Desantralize İş Birliğini Geliştirmek için Bir Kaldıraç Olarak SKH’ler” UCLG Learning ve Platforma ekibi tarafından aktarıldı. Yerel yönetimlerin desentralize iş birliği ile etkileşiminin altında yatan hedefler, şehirlerin tabi olacakları yasal çerçeveler ve şehirlerarası öğrenme dinamiklerini inceleyen oturumda entegre, çok katmanlı yönetişim, ortaklık temelli yaklaşımlar savunuldu. İnteraktif olarak ilerleyen oturumda çevrimiçi “menti” uygulaması yardımıyla katılımcıların bölge özelinde desantralize iş birliği pratiklerini ölçmek için hazırlanan sorulara verdiği yanıtlarla “MEWA Bölgesi Desantralize İş Birliği Bisikleti” oluşturuldu.

Yerel yönetişim konusuna odaklanan ikinci gün Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez’in “Yerel Düzeyde İyi Yönetişim” oturumu ile başladı. Oturum boyunca iyi yönetişimin ilkelerine ve örneklerine değinen Erimez, yerel yönetişimde güven ortamının oluşturulması için şart olan şeffaflık ve katılımcılığın altını çizdi.  Son oturum eğitmenlerinden Argüden Yönetişim Akademisi Yerel Yönetişim Uzmanı İnan İzci ise yerel yönetişim karnesi çalışmasını anlattı. Belediyelerde entegre düşünme, yerel yönetim paydaşları için politika önerileri, yerel yönetişimin yerelleştirilmesi modeli üzerine bilgi birikimini katılımcılara aktardı. 1,5 günlük yoğun program, Mehmet Duman’ın teşekkür konuşması ile son buldu.

 

 

Comments are disabled