KENT KONSEYLERİ ÇALIŞTAYI ORDU’DA YAPILDI


Türkiye Kent Konseyleri Birliği tarafından düzenlenen “Kent Konseyleri ve Büyükşehir Tematik Çalıştayı”, 26 Haziran 2015 tarihinde Ordu’da gerçekleşti. Toplantıya, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, büyükşehirlerde bulunan kent konseyi temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Görüşmede, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nı UCLG-MEWA İdari ve Mali İşler Sorumlusu Hasan Ali Şükür temsil etti.

Çalıştayda, kentlerin ortak gündemleri ve 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı “Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi” yasasının getirdiği sorunlar ile çözüm önerileri tartışıldı. Üç oturumda gerçekleşen toplantının ana başlıkları ise, “Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu Bağlamında Kent Konseylerinin İşlevselliği ve Ölçek Sorunu”, “Kent Konseyleri Bağlamında Büyükşehirlerde Yaşanan Sorunlar ve Kent Deneyimleri”, “Kent Konseylerinin Büyükşehir Ölçeğinde Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Çözüm Önerileri”  oldu. Ayrıca konuyla ilgili olarak Yalova Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Salih Batal ile öğretim görevlileri İsmail İzzet Dur ve Volkan Topçu sunum yaptılar.

 

 

Comments are disabled