KENTLER VE MÜLTECİLERE İLİŞKİN KÜRESEL MUTABAKAT’A KATKILARI ETKİNLİĞİ

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Göç Küresel Görev Gücü (GTFM), 22 Eylül 2021’de “Kentler ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’a Katkıları” başlıklı çevrim içi bir etkinlik düzenledi. Ortak etkinliğin amacı, mülteci meselesine müdahale konusunda iş birliğini güçlendirmek ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ı; mültecilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların yaşamlarında somut iyileştirmelere dönüştürmek için ihtiyaç duyulan bugüne ve yarına ilişkin taahhütleri, girişimleri ve desteği gözden geçirmekti. Etkinlikte çeşitli kurum ve kuruluşlardan üst düzey katılımcılar, sorunları kentler açısından ele aldı.

Etkinlik, UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ve UNHCR’nin Korumadan Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Gillian Triggs’in açılış konuşmalarıyla başladı. Saiz, Marakeş Deklarasyonu ve Gaziantep Deklarasyonu gibi uluslararası metinlerin yerel düzeyde herkes için eşit haklar fikrinin güçlendirilmesine önemli katkısını vurgularken; Sayın Triggs ise küresel mülteci meselesinin çok taraflı boyutuna değinerek, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın yalnızca hükümetler ve devletler için değil, aynı zamanda tek bir küresel dayanışma ilkesi çevresinde buluşan yerel yönetimler ve kentlere yönelik olduğunu belirtti. Açılış konuşmalarının ardından, Amman (Ürdün) Belediye Başkanı Yousef Al-Shawarbeh, topluma sonradan katılanların karşılanması ve toplumla bütünleşmesini yerel düzeyde yönetmeye uygun bir ortam yaratmak için yerel, ulusal ve uluslararası aktörlerle ortaklıklar kurmanın önemine odaklanan açılış konuşmasını yaptı.

Durban’dan eThekwini Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve Yönetişim İlişkileri Bölüm Başkanı Eric Apelgren (Güney Afrika); Göç Politikaları ve Sao Paulo’dan İnsana Yakışır İşin Teşviki Kıdemli Danışmanı Fabio Ando Filho (Brezilya); Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım (Türkiye) ve Bristol Belediye Başkanı’nın İçerme Danışmanı Forward Maisokwadzo’nun (Birleşik Krallık) katkılarıyla, tartışmaya çeşitli pencereler açan yuvarlak masa toplantısı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Danışmanı Şafak Pavey’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Katılımcılar, kapanış panelindeki tartışma öncesinde, çocuklar ve belgeler, geçim kaynakları, hizmetler (sağlık, eğitim), barınma, içerme ve sosyal dayanışma konularında, daha derinlemesine tartışmalar yapmak ve kentlerinde uygulanan en iyi uygulamaları paylaşmak için farklı tartışma odalarına dağıldılar. Böylece, katılımcılar, doğrudan diğer katılımcıların deneyimlerinden öğrenme fırsatı bulmanın yanı sıra, önemli mesajlar verip önerilerde bulunma fırsatı da buldular. Bu tartışma odaları, hem dünyanın dört bir yanından yerel yönetimler arasında ikili ilişkiler kurmanın hem de belediyelerin karşılaştığı güncel sorunların bir anlık görüntüsünün alınmasının önünü açtı.

Kapanış paneli tartışmasının konuşmacıları arasında, Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Başkanı Halil İbrahim Akıncı (İstanbul, Türkiye) ve Victoria Belediye Meclisi Üyesi Sharmarke Dubow (Kanada) yer aldı. Konuşmacılar, tartışma odalarında yürütülen tartışmalardan elde ettikleri önemli noktaları dile getirdiler ve kendi bakış açılarını paylaştılar. Sayın Akıncı, konuyla ilgili en büyük sıkıntının, ev sahibi topluluklarda mültecilere yönelik önyargıların ve yanlış anlamaların olduğuna dikkat çekti. Öte yandan, Bay Dubow, mülteci meselesinin tarafları arasındaki istenmeyen duruma panzehir olarak Ubuntu felsefesini; “insanlar başkaları sayesinde insandır” olarak önerdi. Bu tartışmanın sonunda, tematik tartışmalar sırasında elde edilen kilit mesajlar ve öneriler sunuldu. Bu önemli mesajlar ve öneriler, 14 ve 15 Aralık 2021 tarihinde Cenevre’deki Uluslararası Konferans Merkezi’nde (CICG) yapılacak Üst Düzey Yetkililer Toplantısı’nda (HLOM) da sunulacaktır.

Etkinliğin son bölümünde, Kent Danışmanı Samuel Mabala (Uganda) ve UNHCR Çok Paydaşlı Ortaklıklar – Kentler Kıdemli Memuru Claire Roberts Lamont, geleceğe dönük bir fikir vermesi amacıyla, Afrika kentleri arasında yaşanan insan hareketliliğinin geçmişteki ve şimdiki görünümünü aktardı. Son olarak, UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie, liderlerin toplumlarını aydınlatma ve onları doğru yola yönlendirme noktasında sorumluluğu olduğunun altını çizen kapanış konuşmasını yaptı.

Comments are disabled