KENTSEL MOBİLİTE KOMİTESİ TOPLANTISI


İkinci Kentsel Mobilite Komitesi Toplantısı, UCLG-MEWA ve İETT ortaklığında 22-23 Mart 2016’da Amman’da yapılacaktır.

Bu toplantı; komitenin çalışmalarını değerlendirmek, işbirliğini pekiştirmek, nitelikli çalışmaları sunmak ve yeni projeler üretip geliştirmek adına önemli bir fırsat olacaktır. Yerel yönetimlerden ve uluslararası teşkilatlardan gelen katılımcılar, toplantıda kendi şehirlerindeki kentsel mobilitenin getirdiği sorunları tartışarak, bu sorunlara ilişkin çözüm bulma planlarını görüşeceklerdir.

Katılımcıların görüşmelerini yapacağı toplantı, birkaç oturumda gerçekleşecek olup, aşağıdaki genel konu başlıkları etrafında şekillenecektir:

–  Sürdürülebilir mobilite MEWA bölgesine nasıl bir fayda sağlayabilir;

– Planlama, uygulama ve MEWA bölgesinde hızlı otobüs taşımacılığının (BRT) ulaşımda karşılaşılan zorluklar;

– Komite Aktivite Programı’nın onaylanması, üyelik ve bir sonraki ev sahibi kent üzerine yeniden değerlendirme;

– HABITAT III Konferansı’nda MEWA bölgesi Kentsel Mobilite


Kentsel Mobilite Komitesi
Üyelerimiz İçin Davet Mektubu
Paydaşlarımız İçin Davet Mektubu

Comments are disabled