KIRSAL KALKINMA VE TURİZM TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI AÇILDI


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Teknik Destek Programı ilan edildi.

Kırsalda Yaşayan Bireylerin Sosyo-Ekonomik Gelişimlerinin Sağlanması ve Alternatif Turizm İmkânlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2023 yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı’na başvurular KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacak olup, program öncelikleri şu şekilde belirlenmiştir:

Öncelik 1: Kooperatiflerin kurumsal altyapısının geliştirilmesi, üretimde kalite standardizasyonu, verimliliğin artırılması, satış ve pazarlama kanallarının geliştirilmesi,

Öncelik 2: Bölgede yenilikçi tarım teknolojilerinin tanıtılması ve uygulama alanlarının genişletilmesi, kaynak verimliliği, temiz üretim, yeşil mutabakata uyum konularında uygulamaların yaygınlaştırılması,

Öncelik 3: Ata tohumları ve yöresel ürünlerin saptanması, var olan ürünlerin katma değerli hale getirilmesi,

Öncelik 4: Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birimi 2023 Çalışma Planı’nda yer alan genel ve özel amaçlara katkı sağlayacak alanlarda genç istihdamının artırılması amacıyla uzman teknik personel yetiştirilmesi ve genç girişimcilerin teşvik edilmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi,

Öncelik 5: Turizme yönelik insan kaynakları kapasitesinin ve niteliğinin artırılması.

Öncelik 6: Sürdürülebilir turizm sertifikasyon süreçlerine katkı sağlayacak çalışmaların geliştirilmesi.

Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır.

Detaylı bilgi için ( https://www.oran.org.tr/haber/kirsal-kalkinma-ve-turizm-teknik-destek-
programi-basvuruya-acildi )
Başvuru Rehberi İçin ( https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20230904165156_0.pdf )

Son Başvuru Tarihi : 24.10.2023

 • 00

  Gün

 • 00

  Saat

 • 00

  Dakika

 • 00

  Saniye

Comments are disabled