KİTO’DA YENİ KENTSEL GÜNDEM KABUL EDİLDİ


 

BM Habitat III Konferansı, 17-20 Ekim 2016 tarihlerinde, Ekvator’un başkenti Kito’da gerçekleştirildi. dünya genelinden 30.000 katılımcının akredite olduğu Konferans boyunca ulusal delegasyonlar, yerel yönetimler, STK’lar ve diğer paydaşlar; Genel Oturumlar, paralel etkinlikler ve yan etkinliklerde, kentlerin ve yaşam alanlarının  önümüzdeki 20 yılının nasıl şekilleneceği konusunda müzakerelerde bulundular. 4 gün süren Konferans,  Yeni Kentsel Gündem’in kabul edilmesiyle sona erdi. Habitat III için Kito’da buluşan yerel yönetimler, burada aynı zamanda 2. Yerel ve Bölgesel Liderler Dünya Asamblesi’ni de gerçekleştirdiler. HABITAT III programının bir parçası olarak gerçekleştirilen Asamble’nin sonuç belgesi olarak Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü üyeleri bir Bildirge yayınladı.

Yerel Yönetimlerden ve Sivil Toplumdan Geniş Katılım

Birleşmiş Milletler tarihinin en geniş sivil toplum ve yerel yönetimler katılımının sağlandığı Habitat III Konferansı, 2.000’den fazla yerel ve bölgesel yönetim temsilcisinin katılımına sahne oldu. Konferans’ın sonuç belgesi olan Yeni Kentsel Gündem, dünya genelinde sürdürülebilir kentsel kalkınmanın nasıl sağlanacağı konusunda bir rehber niteliği taşıyor. Alt-ulusal ve yerel yönetimlerin, ulusal hükümetlerle birlikte kalkınmanın stratejik ve operasyonel bir ortağı olarak tanındığı Yeni Kentsel Gündem belgesi, UCLG’nin öncülüğünü üstlendiği yerel yönetimler hareketi açısından da önemli bir kazanımlara işaret ediyor.

BM’nin BM-HABITAT, bundan sonraki süreçte Yeni Kentsel Gündem’in Kito Uygulama Planı çerçevesinde hayata geçirilmesine odaklanacak. Kito Uygulama Planı, Habitat III Konferansı’nın sonuçlarının ve Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlayan çeşitli ortakların taahhütlerini içerir.

 

 

 

Comments are disabled