KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA FARKINDALIK YARATMA SEMİNERİ


 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kültürel Mirasın Korunmasında Farkındalık Yaratma Semineri”, 9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi’nde düzenlenen seminerin oturumlarına, akademisyenlerden öğrencilere, sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetim temsilcilerine, sanatçılardan zanaatkârlara kadar birçok farklı kesimden kişi katıldı. UCLG-MEWA Kültür Komitesi ve Turizm Komitesi de program kapsamında yerini aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen seminer, üniversitenin kurucusu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk modern müzecisi olan Osman Hamdi Bey’in zamanından bu yana süregelen tarihin korunması ve yaşatılması, bu sayede kültürel mirasa verilen değerin sürdürülebilir kılınması için toplumsal farkındalık yaratılmasını hedefledi. Programın ilk günü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci’nin açılış konuşmasıyla başladı. Akabinde düzenlenen oturumlarda, kültür varlıklarının tanıtımının önemi, taşınabilir kültür varlıklarının restorasyonları ve bu konudaki temel yaklaşımlar, kültürel mirasın korunmasının hukuki boyutu ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemi ele alındı.

İkinci gün gerçekleştirilen oturumlarda kültürel miras konusu, STK’lar ve yerel yönetimler perspektifinden değerlendirildi. Yerel, ulusal ve küresel olarak müzelerdeki tanıtım elemanları hakkında genel durum aktarıldı. Ardından, İstanbul’daki Yenikapı Kazısı sonrasında 8.500 yıl öncesine dayanan eserlerden ve bunların sergilenmesinden bahsedilerek, bölgenin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.  Diğer bir oturumda, kültürel mirasın korunmasında sivil toplum kuruluşlarının önemi ve katkısı konuşuldu. Bahse konu oturumda, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ) Başkanı Dr. M. Sinan Genim ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sümer Atasoy ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kent Araştırmaları Koordinatörü M. Alp Arısoy tarafından yerelde yürütülen projeler ve çalışmalar aktarıldı. Böylece, sürdürülebilir kültür çalışmaları kapsamında gerek sivil mimari gerekse kültür, çevre ve gastronomi alanlarında STK’lar tarafından yerelde yürütülen çalışmalar, disiplinler arası etkileşime de ışık tuttu.

UCLG-MEWA Kültür Komitesi Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Kültür A.Ş. tarafından, somut olmayan kültürel mirasa yönelik belediye tarafından yürütülen araştırma ve belgeleme faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili gerçekleştirilen oturumların ve yapılan değerlendirmelerin ardından seminer sonlandırıldı.

Comments are disabled